افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 22 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

در چند دهه گذشته، کشور با فقدان پالیسی شهری روبرو بوده است

آقای غنی در نشستی که روز گذشته به هدف ارائه گزارش چگونگی وضعیت شهر های افغانستان به راه انداخته شده بود گفت: در این تحقیق ثابت شده که در چند دهه گذشته، کشور با فقدان پالیسی شهری روبرو بوده است.

 

می گویند: خانه تنها چهار دیواری نه بلکه پایتخت زنده گی است، پس اگر این پایتخت دارای قباله شرعی باشد چی فواید اقتصادی را در پی دارد؟

 

رییس جمهور اشرف غنی می گوید که از طریق قمر مصنوعی حدود یک میلیون خانه در شهر های کشور تثبیت شده، اما متأسفانه اکثریت آن قباله عرفی دارند.

 

آقای غنی گفت که با شرعی ساختن خانه ها، می توان میزان سرمایه گذاری را در کشور تا چهار برابر بالا برد.

 

” اولین کاریکه صورت گرفته اینست که هر خانه در تمام شهر های افغانستان از راه قمر مصنوعی تثبیت شده است به این اساس ما دریافتیم که تقریباً یک میلیون خانه موجود است و از طریق زمین اینکار صورت گرفت که چی تعداد خانه ها دارای قباله شرعی و تخمینی چی تعداد خانه ها قباله عرفی دارد اما بدبختانه اکثریت خانه ها دارای قباله عرفی است.”

 

آقای غنی در نشستی که روز گذشته به هدف ارائه گزارش چگونگی وضعیت شهر های افغانستان به راه انداخته شده بود گفت: در این تحقیق ثابت شده که در چند دهه گذشته، کشور با فقدان پالیسی شهری روبرو بوده است.

 

رییس جمهور غنی گفت: حکومت تصمیم گرفته که بیشتر وزارت خانه ها به ساحه دارالامان کابل منتقل شوند و همچنان در هر ماه 16 هزار مسکن در شهر ها تثبیت شود.

 

گزارش چگونگی وضعیت شهر های افغانستان به رهبری وزارت انکشاف شهری افغانستان و به همکاری اداره ارگان های محلی، شاروالی های کشور، دفتر( یو ان هبیتات) و به کمک مالی آسترالیا تهیه شده است.

 

سید منصور سادات نادری وزیر انکشاف شهری افغانستان می گوید که احصایه دقیق بخاطر وضعیت شهرها وجود ندارد و احصایه که از گذشته ها موجود بوده به نیازمندی های فعلی کشور کافی نیست.

 

اما آقای نادری گفت: گزارش چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان می تواند انعکاس دهنده معلومات کلیدی و موثر در مورد شهرهای کشور باشد:

 

” این پروگرام شاخص های ابتدایی را ایجاد نموده و همین شاخص ها را در 34 شهر کشور مراکز ولایات اند به صورت تطبیقی مطالعه کرده به اساس آن احصایه و ارقام دقیق ارائه نموده است. در مجموع می توان گفت که معلومات کلیدی و موثر برای تطبیق اولویت شهری به آن نیاز می باشد در مطالعه وضعیت شهر های افغانستان به صورت مفصل انعکاس یافته اند.”

 

آقای نادری گفت که تنها در کابل 40.7 درصد اراضی مورد استفاده قرار نگرفته و 59.3 درصد زمین ها شهری در بخش های ساختمان های تجاری و ساحات سبز استفاده شده است.

 

حکومت افغانستان در حالی گزارش از وضعیت و چگونگی شهر های افغانستان را ترتیب کرده که گفته می شود از چندین دهه بدینسو مشخص نبوده که این شهرها در چه وضعیت قرار دارند.

 

به باور آگاهان، موجودیت شهرها در همه کشورهای جهان در کنار تاثیرات اجتماعی اش از اهمیت خاص اقتصادی نیز برخوردار اند.

 

به گفته آنان، حکومت افغانستان باید با سرمایه گذاری در شهرها، بخصوص شهر های بزرگ و ترانزیتی کشور توجۀ خاص کند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار