- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

در اثر جاری شدن سیلاب ها در سرپل، 40 منزل مسکونی ویران گردید

در اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت سرپل، چهل منزل مسکونی ویران گردیده است.

 

عبدالحببار حقبین سرپرست سرپل دیروز گفت، این سیلاب ها صبح روز گذشته در منطقه قلعه سوخته این ولایت، جاری گردید.

 

آقای حقبین همچنان گفت، در اثر این سیلاب ها، یکتن از باشنده های محل نیز لادرک گردیده است.

 

وی گفت، اداره مبارزه با حوادث طبیعی را توظیف کرده تا برای افراد آسیب گان این رویداد هرچه زودتر کمک کند.