افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 12 ژوئن , 2015 لینک کوتاه خبر :

درگیری فیزیکی دیپلومات های افغانستانی در ایتالیا

به اساس خبرهای رسیده از مرکز مهاجرین افغانستانی در روم ایتالیا، دیپلومات های افغانستانی از چند ماه به این طرف در آن سفارت بالای سرپرستی و تمدید کار در جنجال ها و رقابت های شدید درگیر شده اند.

 

چهار ماه قبل که محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان یک درجن سفیران افغانستانی را در اروپا از کار سبکدوش کرد، داکتر ضیا نظام سفیر افغانستان در روم نیز به تقاعد سوق داده شد. اکنون در آن سفارت پنج تن دیپلومات محمد آرش فقیرزاد، حامد خرآسانی، سهیلا نور، حبیبه فوزیه و محمود پژواک کار می کنند.

 

سهیلا نور که از نزدیکان استاد عطا محمد نور می باشد از سه ماه سرپرست سفارت است مگر در میان محمود پژواک، فقیرزاد که آنها نیز سکرتران اول هستند و خانم سهیلا نور بالای سرپرستی سفارت و تمدید وظیفه دعوا و رقابت های جدی آغاز شده است.

 

محمد آرش فقیرزاد که می گوید در ماجراجویی نام دارد، قبلاً نیمی از دوره دیپلوماتیک خویش را در امریکا سپری کرده است. بعد از مشکل خانوادگی و لت و کوب خانم اش و داشتن دوسیه جنایی در امریکا از آن کشور اخراج شد.

 

محمود پژواک که به چاپلوسی و خبر رساندن و شیطنت مشهور است، سکرتر سه مقرر شده بود، شش ماه بعد حیدر معین اداری وزارت خارجه وی را سکرتر دو ساخت. سپس یک سال بعد ثمیر بدرود که یک شخص فاسد، متعصب، بی سواد و تنظیمی بود، توسط ضرار احمد مقبل، پژواک را غیرقانونی به سکرتریت اول ارتقا داد.

 

اکنون هر سه سکرتر اول بالای سرپرستی سفارت و تمدید وظیفه تا حدی رقابت شدید دارند که هر روز جنگ لفظی و تبادله کلمات فحش، افتاده از ادبیات و اخلاق و زبان دیپلوماسی در آن سفارت صورت می گیرد.

 

کار دولت، امور رسمی سفارت و مشکلات مهاجرین افغانستانی و مراجعین خارجی که به پاسپورت و ویزای افغانی نیاز دارند، به شدت به سکتگی مواجه گردیده هر روز در سفارت سر و صدا و جر و جنجال است.

حتی یکدیگر را به گرفتن رشوه از مراجعین و برخورد تعصب آمیز با اقوام هزاره و پشتون نیز متهم می سازند.

 

گفته می شود که همه دیپلومات ها از یک قوم و تنظیم هستند و در تقرر ترکیب ملی نیز درنظر گرفته نشده است. اگر به زودی سفیران افغانستانی در بیرون مقرر نشوند، گمان می رود دیپلوماتان افغانستانی در جنگ های فیزیکی با یکدیگر درگیر شوند.

 

جواد حکیمی،

معاون انجمن فرهنگی و اجتماعی افغانستانی ها در روم

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار