- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

درگیری فزیکی در مجلس نماینده گان

غلام سخی مشوانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، هنگامی که صحبت هایش قطع شد، عصبانی شده و بالای عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را مورد حمله فزیکی قرار داد.

از سوی هم ظاهر قدیر که ریاست جلسه را به عهده داشت از وزیر انکشاف دهات معذرت خواهی کرد و خواستار تطبیق مجازات بالای آقای مشوانی مطابق به اصول و وظایف داخلی این مجلس شد.

بربنیاد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، هرگاه اعضای آن به هیات اداری و مهمانان اهانت کنند، برای عضو ضارب، مجازات محرومیت از اشتراک در این جرگه برای یک روز، ده روز و حتا یک سال، در نظر گرفته شده است و این حکم پس از تایید دو ثلث اعضای این مجلس، اجرا می ‌شود.

اعضای ولسی جرگه جمع اوری امضای یک ثلث را روز گذشته اغاز کرده تا بالای این حرکت اقای مشوانی فیصله کنند.

جلسات شورای ملی پیش از این نیز تنش‎های را شاهد بوده‎است اما این برای نخستین بار است که یک نماینده مردم بر یکی از اعضای کابینه حمله کرده و او را لت و کوب می‎کند.