- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

درخواست علمای دین از طالبان/ به روند صلح در کشور بپیوندید

شماری از برزگان قوم و علمای دین در ولایت خوست از طالبان خواستند که از جنگ دست بکشند و به روند صلح در کشور بپیوندند.

 

مولوی حنیف حسینی رییس کمیته صلح خوست در جلسه ای که به این منظور برگزار شده بود، گفت:

 

“من از طالبان می خواهم که صلح با ناتو جایز است، صلح با امریکا جایز است. آن صلح که به اسلام، ملک مسلمانان و دستور اسلام صدمه نرساند در هر زمانی واجب و لازمی می باشد.”

 

بزرگان قوم و علمای دین در ولایت خوست در این جلسه از نیروهای بین المللی خواستند که عملیات بر ضد تروریزم را در افغانستان متوقف نموده و به پایگاه های اصلی تروریستان تمرکز کنند.