افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 12 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

درخواست سفیر جرمنی از افغان ها: در کشور خود بمانید!

سفیر آلمان در افغانستان یک بار دیگر از مردم به ویژه جوانان افغانستان می خواهد تا کشور را ترک نکنند.

این دیپلومات بلند پایه آلمانی می گوید که در حال حاضر نزدیک به یک هزارو پنجصد پناهنجوی افغان در آلمان می خواهند به گونه دواطلبانه دوباره به کشور برگردند.

سفیر آلمان در افغانستان می افزاید که پیش بینی می شود که کشورش روند اخراج اجباری پناه جویان را آغاز خواهد کرد.

در همین حال سفیر فرانسه در افغانستان بحران پناهجویی را یک مشکل جدی برای اتحادیه اروپا می داند.

سفیر آلمان در افغانستان یک بار دیگر از مردم به ویژه جوانان افغانستان می خواهد تا کشور را ترک نکنند.

این سیاستگر بلند پایه آلمانی در افغانستان می گوید که نزدیک به یک هزارو پنجصد افغان انتظار برگشت دو باره به افغانستان را می کشند.

مارکوس پوتسل سفیر آلمان در افغانستان می گویدکه:” تا کنون یک صدو بیست وپنج تن به گونه دواطلبانه برگشته اند و قرار اطلاعات ما یک هزارو پنجصد پناهجوی دیگر می خواهند به گونه دواطلبانه می خواهند از آلمان برگردند.”

در حالی که آلمان تاکنون هیچ پناهجویی را به گونه اجباری اخراج نکرده است، اما سفیر آلمان در افغانستان از احتمال اخراج اجباری پناهجویان نیز سخن می زند.

مارکوس پوتسل سفیر آلمان در افغانستان می گویدکه:تا حالا دو طلبانه برگشته اند، اما در آینده پیش بینی می شود که اجباری اخراج خواهند شد.”

در همین حال سفیر فرانسه در افغانستان بحران پناه جویی را یک مشکل جدی برای اتحادیه اروپا می داندو می گوید پناه جویان افغان با زنده گی غیر قانونی در اروپا زنده گی بهتری نخواهند داشت.

ژان میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان می گوید که:”صادقانه می گویم که پناهجویان افغان با زنده گی غیرقانونی دراروپا، زنده گی بهتر ازکشورشان نخواهند یافت. با این هم من این واقعیت را رد نمی کنم که خشونت ها وبحران اقتصاد درافغانستان استند، اما پناهجویان با دُشواری ها و خطرها روبه رو می شوند وقاچاقبران انسان در بدل گرفتن پنج تا ده هزار دالر به آنان وعده های دروغین می دهند، اما وقتی به اروپا برسند، زبان را نمی دانند، کار نمی یابند، وحتا برخی اوقات دوباره به کشورشان برگشتانده می شوند.”

تنها در سال دو هزرو پانزده میلادی بیش از یک صدو پنجاه و چهار هزار مهاجر افغان به آلمان رفته اند، اما کمتر از نیمی از آنان به عنوان پناجو شناخته شده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار