- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

داکتر اوریاخیل عازم ولایت فراه شد…

نسرین اوریاخیل

 

داکتر اوریاخیل، جهت بررسی کارکردهای ریاست‌های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایات، عازم ولایت فراه شد.

 

وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا  و معلولین درحالی که داکتر احمد شاه صالحی معین امور کار این وزارت، شماری از رؤسا و مشاورین مقام وزارت وی را همراهی می‌نمودند؛ به خاطر بررسی کارکردهای ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت فراه؛ عازم آن ولایت گردید.

 

داکتر اوریاخیل در این سفر ضمن ملاقات با محمد آصف ننگ والی فراه، با اعضای جامعهٔ مدنی  و معلولین آن ولایت نیز ملاقات نموده و آن‌ها مشکلات خویش را در مورد کارهای ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین آن ولایت با داکتر اوریاخیل شریک ساخته وخواستار حل آن‌ گردیدند.

 

داکتر نسرین اوریاخیل در این سفر؛ ساختمان اداری ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت فراه را نیز افتتاح و به بهربرداری سپرد.

 

این ساختمان به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۸ هزار افغانی از بودجۀ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در دو طبقه که دارای ۱۵ اطاق اداری میباشد، اعمار گردیده است.