- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دانش آموزان صنف دوازده لیسه مرکزی پروشگاه کابل سند فراعت دریافت کردند

[1]

آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در محفل فراغت دانش آموزان صنف دوازدهم لیسه مرکزی پرورشگاه مرکز(بلاک های تهیه مسکن) شهر کابل گفت: فراغت دانش آموزان لیسه پرورشگاه، یک گام ارزشمند در راستای تعلیم و تربیه اولاد بی سرپرست و فقیر کشور است.

به گفته وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، تعلیم و تربیه جز زندگی افراد جامعه است که باید در راه کسب آن از سوی هر فرد اجتماع کوشش و تلاش جدی و مستمر صورت گیرد.

خانم افضلی خاطر نشان کرد: مهمتر از تعلیم تربیه آنست که فارغین صنوف دوازدهم پرورشگاه در کنار کسب تعلیم و تربیه اخلاق نیکو داشته باشند تا زحمات که در راه کسب تعلیم کشیده اند بی نتیجه نباشد.

وی تصریح کرد: آن عده از شاگردان لیسه پرورشگاه مرکزی که به دانشگاه های دولتی و خصوصی راه نیافته اند مایوس نباشند زیرا به مراکز آموزش های حرفوی وزارت کار امور اجتماعی جذب خواهند شد.

با این حال علی افتخاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین در گفتگو به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: سال گذشته(1390) به تعداد 33 تن از شاگردان لیسه پرورشگاه مرکز از صنف 12 فارغ شدند که بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به تعداد 17 تن شان به دانشگاه های دولتی راه پیدا کردند.

به گفته سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، آن عده از فارغین صنف دوازدهم لیسه پرورشگاه که در امتحان کانکور بی نتیجه مانده اند در موسسات نیمه عالی دولتی جذب خواهند شد و یک عده شان در مراکز آموزش های حرفوی وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین جذب خواهد شد.

به گفته وی، برای یک عده از فارغان لیسه پرورشگاه مرکزی از سوی موسسات تحصیلات عالی بورسیه داده شده است.

به گفته وی، موسسات تحصیلات عالی گوهر شاد، مشعل و دانشگاه خصوصی کاتب در سال های قبل برای شاگردان لیسه پروشگاه مرکز بورسیه داده بودند و امسال هم در نظر دارند که تعدادی را بپزیرند.

در ختم محفل تصدیقنامه های فارغین لیسه پرورشگاه مرکز از سوی آمنه افضلی وزیر وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین توزیع گردید.

گفتنیست که برای 456 تن دانش آموزان پرورشگاه مرکز که در بخش انگیس، کمپیوتر و ریاضی در آموزشگاه استقلال آموزش دیده بودند، نیز تصدیق نامه توزیع شد.

آواپرس