افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 20 آوریل , 2018 لینک کوتاه خبر :

دالرهای امریکا؛ بلای جان افغان ها!

دالر

دالرهای امریکا، سبب افزایش فساد در افغانستان شده است.

اداره سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز پنجشنبه با نشر گزارشی گفت که روش تامین این کمک ها به افغانستان، هماهنگی بین ادارات مختلف حکومت امریکا را مغلق تر ساخت و تحمل ضمنی فساد در افغانستان و حمایت غیر عمدی امریکا از مقام های فاسد حکومت افغانستان سبب شد تا افغان ها از برنامه های انکشاف سکتور خصوصی کمتر حمایت کنند.

بر بنیاد این گزارش که روی انکشاف سکتور خصوصی و رشد اقتصادی افغانستان متمرکز می باشد، حکومت امریکا نتواست رابطه بین افراد فاسد و افراد قدرتمند را در جامعه افغانستان درک کند.

در این گزارش آمده تلاش های که به خاطر انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان رویدست گرفته شد، با واقعیت های اقتصادی و امنیتی کشور، ظرفیت ادارات حکومتی، روابط افغانستان با همسایگان اش و فساد اداری موجود در کشور همسویی و مطابقت نداشته است.

سیگار می افزاید که رشد اقتصادی افغانستان در سال های نخست پس از سقوط طالبان عمدتاً به دلیل راه اندازی برنامه های بازسازی و میزان بلند مصرف پول توسط کشور های خارجی بلند رفت و روی همین دلیل میزان این رشد اقتصادی دوامدار باقی نماند.

بر بنیاد آمار بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا کنون سیر نوسانی را پیموده است. رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ به ۲۱ فیصد می رسید در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲.۳ فیصد کاهش یافته است.

در گزارش سیگار از کارشناسان و متخصصین خارجی در افغانستان نیز انتقاد شده و به گفته این گزارش، کارشناسان فنی که در سطوح بلند برنامه های بازسازی کار می کردند، در بسیاری موارد از شرایط افغانستان بی خبر بودند و یا حتی دانش و تجربه کار در کشور های پس از جنگ و کشور ها رو به انکشاف را نداشتند.

سیگار با انتقاد از روند گذار نظام اقتصادی افغانستان به اقتصاد بازار گفته است که این روند با سرعت زیاد و در عدم موجودیت نهاد های پاسخگو و عاری از نفوذ قدرتمندان فاسد عملی شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار