- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

داعش، آشی که امریکا برای افغانستان می پزد

شکی نیست که میزبان بعدی گروهک تروریستی و البته بسیار سازمان یافته دولت عراق و شام، افغانستان خواهد بود که بزودی زود شر اینان را از سر مردم سوریه و عراق و لبنان کم خواهد کرد و نیز شر اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم را از سر مردم ملکی ما.

آنان که هر دم به دقیقه ای به یکدیگر به خودی و بیگانه به همبازی و رقیب می پرند و می تازند و می برّند و می دوزند افغانستان امروز را به هرج و مرجی کشانیده اند که اینک کشور با جان و دل پذیرای داعش است.

شکی نیست که میزبان بعدی گروهک تروریستی و البته بسیار سازمان یافته دولت عراق و شام، افغانستان خواهد بود که بزودی زود شر اینان را از سر مردم سوریه و عراق و لبنان کم خواهد کرد و نیز شر اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم را از سر مردم ملکی ما.

این روزها از هر سری یک صدایی بیرون می آید، هرکسی بیانیه ای می دهد اولتیماتومی وضع می کند و با قهر و آشتی یا جنجال و تهدید به خواسته کوتاه مدتش می رسد چنان که فروپاشیدگی قریب الوقوع تیم های عبدالله و اشرف غنی از درون همچون ازهم گسیختگی دولت وحدت ملی متصور است.

نشست های پیاپی، زهرخندهای رنگ باخته، ضرب الاجل های ستیزه جویانه، معاملات ننگین بر سر چوکی و دالر در قبال حمایت ملی، تهدیدهای پوچ قیام و حملات سبز و نارنجی، دشنام های سیاسی و ترور شخصیتی همه و همه فقط در عرض5 ماه اتفاق افتاد.

همین 5 ماهی که نوزاد زودرس داعش را در منطقه بدنیا آورد و هزاران هزار تلفات نظامی و غیرنظامی برای جهان عرب برجای گذاشت؛ محصول دولت وحدت ملی نامشروع افغانستان است که تا سالهای متمادی رنگ آرامش و ثبات و توسعه و ترقی را به خود نخواهد دید.

در این آشفته بازار که صدا به صدا نمی رسد و هرکسی در پی بلندتر فریاد برآوردن است و کسی گوش به کسی نمی سپارد؛ رییس جمهور امریکا جای خود را به وزیر خارجه این کشور و نیز وزیر جای خود را به معاونش داد و معاونش به آشپزش خواهد داد تا به تماشای دسترنج شان در کمتر از نیمی از سال بنشینند.

آشی که امریکا برای افغانستان پخت نه قابل هضم و نه قابل برگشت و به گونه ای سیاسیون، احزاب، ارگ، کابینه و اپوزیسیون را درگیر دل پیچه هایش کرده که هر دم پیاله ای بیشتر می طلبند کما اینکه ابر قدرت غرب هرگز خواستار خوراندن و پوشاندن افغانستان نبوده و نیست و نخواهد بود.