- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خیانت ۶۵ سرباز اردوی ملی هلمند به کشور

والی هلمند تایید میکند که ۶۵ تن از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگین این ولایت با گروه طالبان پیوسته اند.

 

مرزا خان رحیمی در یک نشست خبری گفت که این سربازان در یک مرکز نظامی بنام ستیشن مستقر بودند و دیروز این مرکز را به طالبان واگذار کردند.

 

آقای رحیمی گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده است و بعداً روشن خواهد شد که چرا این سربازان اردوی ملی با طالبان پیوسته اند.

 

طالبان در هلمند گفته اند که این ۶۵ سرباز اردوی ملی با سلاح و مهمات شان با آنان یکجا شده اند.