افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 28 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

خیانتی دیگر از کرزی!

 

با گذار از دوران ریاست جمهوری و حکمرانی مطلق کرزی بر خاک پهناور افغانستان، به تدریج زوایای پنهانی رو شد که نمونه ای از آن اذعان فرمانده پولیس لوگر به دستور کتبی حامد کرزی برای عدم حمله بر پایگاه تعلیمات نظامی طالبان می باشد؛ اذعانی که بسیاری را تکان داد!

 

رییس جمهور سابق افغانستان به علت دراز کردن همواره ی دست تضرع و بی دفاعش در برابر طالبان و کوتاه آمدن دایمی در برابر هرگونه انتحاری و انفجار و اختطاف بدون کمترین مقابله به مثل، در مظان اتهام و زیر تیغ خشم عمومی بوده است تا اینکه…

 

تا اینکه با بسر آمدن دوران پر افت و خیز ریاست جمهوری وی، که با رهایی و گریز دوره ای و دورانی زندانیان از زندان و کشمکش دایمی بر سر نظارت زندان ها میان ارگ ریاست جمهوری و ناتو، بسیاری حقایق از پرده بیرون افتاد و رسوایی بزرگ برای وی به بار آورد.

 

با گذار از دوران ریاست جمهوری و حکمرانی مطلق کرزی بر خاک پهناور افغانستان، به تدریج زوایای پنهانی رو شد که نمونه ای از آن اذعان فرمانده پولیس لوگر به دستور کتبی حامد کرزی برای عدم حمله بر پایگاه تعلیمات نظامی طالبان می باشد؛ اذعانی که بسیاری را تکان داد!

 

این نه تنها یک صحه بر تمامی حمایت های همه جانبه از طالبانی که رییس جمهور سابق دوست و برادر و هم کیش می خواندشان بود بلکه خیانتی آشکار در حق کودکان و زنان و سربازان و جوانان در خون غلتیده در عید و عزا و عروسی و معابر عمومی را اثبات کرد.

 

اینها همه بعلاوه تمامی موارد از قلم افتاده مربوط به دوره زمانی حامد کرزی بود اما اسنادی در دست می باشد که حکایت دارد از اینکه او رفت اما راهش همچنان ادامه دارد. فرار 436 زندانی از زندان غزنی با هماهنگی و همکاری پولیس، مصداقی بر این مدعا است.

 

گرچه طالبان بر این زندان حمله کردند و پولیس متحمل خسارات جانی شد اما بر کسی پوشیده نیست که بدون نفوذ در سیستم حفاظتی زندان نمی شد به سهولت از آن گریخت یا به آن یورش برد. بگذریم از اینکه زندان نیز برای طالبان زندانی بهشت برین با امکانات کامل است.

 

رییس جمهور سابق که مدعی است نهضت و حزبی ندارد و سودای اپوزیسیون سازی را نیز در سر نمی پروراند، نهضتی از تسلیم و تعظیم و تکریم و تطمیع طالبان و مخالفان مسلح در کشور بنا نهاد که دیگران بدان رونق بخشیدند و این یعنی سیاست های درازمدت با تغییر افراد کمرنگ یا مخدوش نمی گردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار