- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خواسته بی‌جاشده‌گان شبرغان از حکومت

بی‌جاشده‌گان افغانستان [1]

در نتیجۀ درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش شمار زیادی از باشنده گان شهر شبرغان مجبور به ترک خانه هایشان شدند و اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار دارند.

شماری از بی‌جاشده‌گان در شهر شبرغان از حکومت خواسته‌اند که در مناطق درزاب و قوش تپه عملیات کند تا آنان دوباره به خانه‌هایشان برگردند.

مقام‌های محلی می‌گویند، در نتیجۀ درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش در ولسوالی‌های درزاب و قوش تپه اخیراً هزاران تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

عبدالجلیل باشندۀ قریۀ مغل ولسوالی درزاب از شهر شبرغان دیروز شنبه چنین گفت: وضعیت ما اینجا بسیار خراب است، کار نیست، اطفال ما بی‌مکتب، بی‌تعلیم و بی‌سرپناه هستند، ما تشنه و گرسنه اینجا هستیم.

هفته گذشته، قوماندان امنیۀ جوزجان گفت که عملیات نظامی برای پاکسازی درزاب و قوش تیپه آغاز خواهد شد، اما او در مورد زمان دقیق این عملیات چیزی نه گفت.