- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خشونت و جنگ محصول جهل و فقر فرهنگی است

آمریکا سعی دارد تا با استفاده از این افراد فریب خورده چهره ای زشت و خشن از اسلام در دنیا بر جای بگذارد، همانگونه که القاعده، طالبان و داعش محصول جهل و فقر فرهنگی هستند.

 

گروه های تکفیری هم چون داعش به عنوان فرزند نامشروع طالبان و برادر خوانده گروه های القاعده این روزها در سوریه و عراق همچنان در حال جولان دادن هستند.

این گروهک ها با هدف به نمایش گذاشتن چهره ای خشن از دین اسلام و توسط غرب پدید آمده اند. این گروه های افراطی در اصل برای مقابله با مسلمانان سوریه، عراق و مصر ایجاد شده و وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است.

در واقع هدف از بازیچه قرار دادن انسان های فریب خورده همچون داعش تنها برای ایجاد اختلاف و نفوذ در صفوف بهم پیوسته مسلمانان و تخریب چهره اسلام در نزد مردم جهان است.

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به هر وسیله و حیله ای از جمله راه اندازی جنگ های تحمیلی، حمایت از گروه های تروریستی و تحریم های اقتصادی سعی می کند تا دشمنی و کینه خود را نسبت به مسلمانان نشان دهد و فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی در جهان را خاموش کند.

با پدید آمدن بیداری اسلامی و حضور مردم در انتخاباتی آزاد بر پایه دموکراسی در جهان اسلام، آمریکایی ها با توسل به حیله های متعدد از جمله درگیر کردن کشور ترکیه با سوریه و یا دخالت در حکومت مصر و ایجاد ناامنی و ناآرامی در کشورهای اسلامی تلاش کردند تا مقابل این حرکت بایستند.

با وجود دسیسه های متعدد که برای مقابله با جلوگیری از بیداری اسلامی توسط استکبار در منطقه برنامه ریزی و پیاده سازی شده است حال جهان اسلام شاهد پدید آمدن گروه های افراطی است که هیچ گونه تشابهی با اسلام و دستورات قرآنی ندارد.

آمریکا سعی دارد تا با استفاده از این افراد فریب خورده چهره ای زشت و خشن از اسلام در دنیا بر جای بگذارد. آمریکا برای مقابله با ارتش روسیه در افغانستان با کمک عربستان سعودی و کشور پاکستان گروه های طالبان را ساماندهی و سازماندهی کرد که بعدها فرزند نامشروع دیگری به نام القاعده از آن متولد شد و پس از القاعده نیز شاهد پدید آمدن گروه هایی به مراتب افراطی تر به نام داعش هستیم.

بدون شک خشونت، جنگ و ایجاد ناامنی محصول جهل و فقر فرهنگی است، همانگونه که القاعده، طالبان و داعش محصول جهل و فقر فرهنگی هستند. اعضای القاعده، طالبان و داعش افرادی هستند که درک و فهم درستی از فرهنگ و فضلیت ندارند. مگر ممکن است باورکنیم انسان اخلاق و فضلیت گرا و پیرو پیامبر رحمت در شوره زار جهل، نهال خشونت بکارد.