- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خروج آمریکا به معنای ماندن است!

در لغت نامه کاخ سفید خروج به معنای تداوم حضور است و امریکایی ها از هیچ کوششی برای توجیه تداوم حضور نظامی خود در قلب اسیا و در انحصار قدرتهای رقیب فروگذار نخواهند کرد.

 

با عبور از سال هولناک نمایانده شده و ظلمانی خوانده شده 2014 که رسانه های جهت دار غربی مصرانه بر فروپاشی حکومت مرکزی کابل و نیز بر باد رفتن دموکراسی و قانون اساسی و حاکمیت ملی افغانستان پای می فشردند؛ همه چیز روال عادی خود را طی می کند.

 

مردم ملکی، کشورهای همسایه، قدرتهای شرق و غرب، مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی و مجامع جهانی همه شاهد و ناظر و شنونده و بیننده بودند که نه تنها با اتمام حکومت نیمه مشروع حامد کرزی به عقب بازنگشتیم که ارگ نشینان هم دوبرابر قبل شدند.

 

اما بهانه تراشی های ناتمام مقامات پنتاگون و کاخ سفید و حامیان پشت پرده آنها در لندن و اورشلیم همچنان ادامه دارد و به هر دستاویز کمرنگ و باریکی متوسل می شوند تا زمان خروج و تعدیل سربازان نظامی ناتو از افغانستان را به تعویق بیاندازند.

 

از آنجا که هردم از این باغ بری می رسد این بار آشتن کارتر نماینده وزیر دفاع امریکا در امور افغانستان می گوید تجدید نظر درخصوص تعداد و زمان سربازان امریکایی از قلب آسیا حتمی است و این به معنای عدم آمادگی سربازان اردوی ملی افغانستانی است و بس!

 

این ابراز نگرانی ها در راستای برخی اظهارنظرهای تحت فشار و پمپاژ تبلیغات سیاسی برخی رسانه ها و مسوولان داخلی نیز می باشد که با فاصله گرفتن از نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی بیشتر بر طبل توخالی ناتو کوبیده اند و می کوبند و خواهند کوبید.

 

غافل از اینکه در لغت نامه کاخ سفید خروج به معنای تداوم حضور است و امریکایی ها از هیچ کوششی برای توجیه تداوم حضور نظامی خود در قلب اسیا و در انحصار قدرتهای رقیب فروگذار نخواهند کرد.

 

داعش، القاعده، طالبان، گروهک های دیگر مخالف مسلح و تعلیم دیدگان چچن و ازبکستان و عربستان و پاکستان در افغانستان همه برای چنین روزی و چنین رسالتی خلق و ظاهر شده اند که وزارت دفاع امریکا و دیگر سران عضو ناتو را فرشتگان نجات افغانستان و خادمین صلح بین المللی بنماید.