افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 1 ژوئن , 2012 لینک کوتاه خبر :

خبرهایی از هرات…

جریان محاکمه تعدادی از متهمان در هرات
سیزده تن از متهمانی که در فعالیتهای غیر قانونی دست داشته اند، از سوی محکمه ابتدایی به سپری نمودن حبس محکوم شدند.
این افراد چندی قبل به اتهام پخش اطلاعات دروغ، خیانت در امانت، انتحال از وظیفه ،سرقت، نگهداری سلاح غیر قانونی، حریق عمدی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و تمرد از حکم محکمه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
دوسیه های نسبتی این افراد امروز در جلسه قضایی علنی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی شهری بررسی شد. قاضی سراج الدین نصر رئیس محکمه ابتدایی شهری که ریاست این جلسه را نیز برعهده داشت گفت: متهمین به حبس های متعدد تنفیذی محکوم شده اند.
در عین حال عده ایی از این افراد به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند، در این میان در حالی که وکلای مدافع ،خارنوالان و مردم حضور داشتند حق استیناف خواهی متهمین محفوظ اعلام شد.

تقدیر وزیر تحصیلات عالی از پیشرفت کار ساختمانی هرات
وزیر تحصیلات عالی کشور از توجهات ویژه والی هرات و پشت کار مسولان دانشگاه این ولایت، در زمینه پیشرفت کار ساختمانی کمپلکس دانشگاه تقدیر نموده است.
داکترعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی کشورکه هفته قبل دریک سفر برنامه ریزی شده به ولایت هرات، پیشرفت های اکادمیک و روند کار ساختمانی مجموعه کمپلکس دانشگاه را مورد بازدید قرار داد، در یک نامه رسمی عنوانی مقام ولایت، توجه شخص دوکتور داوود شاه صبا والی هرات و دست اندرکاران دانشگاه در زمینه رشد کمی و کیفی دانشگاه را مایه خوشحالی خود وتیم همکارانش در وزارت تحصیلات عالی عنوان کرده است.
درین نامه آمده است جلالتماب دوکتور”صبا” اینجانب وهمراهانم از کمپلکس دانشگاه هرات بازدید نمودم ، آنچنان تصوری که درباره فرهنگ ،وظیفه شناسی و وطن دوستی از مردم هرات داشتم در این بازدید کاملا به یقین مبدل شد، پروژه ساختمانی به توجه مقام ولایت و پشت کارمسولان دانشگاه به وجه احسن پیشرفت کرده وتطبیق پلان استراتیژیک که آینده درخشانی را درنظام علمی ، اداری وتحصیلی دانشگاه به ارمغان خواهد آورد ،مایه خوشی هیات رهبری این وزارت گردید.
در نامه ضمن اظهار قدردانی از والی هرات به عنوانی یکی از حامیان برجسته دانشگاه ،از آقای بارز حسینی رئیس دانشگاه وهمکاران اداری ومسلکی شان صمیمانه ابراز سپاس شده است.
در این مکتوب به منظور بهبود وضعیت کلی پوهنتون ها و نحوه نظارت از فعالیتهای درسی موسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز ازسوی وزارت تحصیلات عالی تذکر داده شده است.

تلاش برای ایجاد هم آهنگی بیشتر بین پولیس و اردو در حوزه غرب
واحدهای اردوی ملی وپولیس ملی درغرب افغانستان همکاری های شانرا بخاطرتوسعه برنامه های امنیتی گسترش میدهند.
درپی دیدارتورنجنرال تاج محمد”جاهد” قوماندان قول اردوی ظفر با مل پاسوال سید احمد “سامع” قوماندان زون انصار، برعلاوه ارج گزاری به مساعی مشترک نیروهای امینتی در جریان عملیات های تصفیوی و امنتیی، برتلاش بیشتر ومشترک این نیروهانیز تاکید شد .
درین نشست آغاز ماموریت جنرال “جاهد ” در این حوزه به فال نیک گرفته شد ونسبت به توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح نیز ابراز اطمینان شد.
از سوی دیگر تورنجنرال “جاهد” قوماندان قول اردوی ظفردر نخستین روزکاری خود باشماری از افسران ومنسوبان مرکز هماهنگی زون غرب نیز دیدارنمود و تلاش های منسوبان این مرکز، در زمینه ایجادهماهنگی بین نیروهای امینتی رامورد تقدیرقرارداد .
بااین حال برید جنرال رازمحمد “اوریاخیل” قوماندان مرکزهماهنگی زون غرب نیزموفقیت های پولیس و اردوی ملی در سطح این حوزه را قابل تحسین اعلام کرد و گفت نتایج بدست امده ازعملیات های تصفیوی که بنابرتقاضا مسولان ولایتی راه اندازی شده است، رضایت بخش است.
درجریان این دیدارها قوماندان جدید قول اردوی ظفرباتاکید برمساعی مشترک همه نیروهای امنیتی مطابق به اوامر و هدایات مقامات مرکزی ، برتلاش بیشتر بخاطر استقرار ثبات در سطح این حوزه تاکید نمود.

برگزاری نخستین گفتمان سیاسی درمورد بررسی علمی توافق نامه استراتژیک افغانستان و امریکا
نخستین گفتمان مهم سیاسی، به هدف بررسی علمی توافق نامه استراتیژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا در شهر هرات برگزار شد.
این گفتمان علمی ازسوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی موسسسه تحصیلات عالی غالب، درحالی در شهر هرات برگزار میشود که این توافق نامه با اکثریت قاطع نماینده گان مردم در پارلمان به تصویب رسید.
در نخستین روز این گفتمان استادان برجسته دانشگاه هرات و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، این توافق نامه استراتیژیک را از زوایای مختلف حقوقی وسیاسی موشکافی نمودند.
استاد تیموری به نماینده گی از موسسه تحصیلات عالی خصوصی ضمن خیرمقدم شرکت کنندگان، هدف اصلی برگزاری این گفتمان را بررسی وضعیت حقوقی توافق نامه استراتیژیک عنوان نمود.
با این حال سید عبدالقادر رحیمی رئیس حقوق بشر، سید فرهاد شهیدزاده رئیس دانشکده اداره عامه دانشگاه هرات آقایان معصومی و ایوبی از استادان برجسته پوهنتون های هرات و اشراق نیز به صورت مفصل به تشریح جزئیات و اثرات این توافق نامه بر وضعیت کلی افغانستان در ده سال آینده پرداختند.
برگزار کنندگان این گفتمان سیاسی که به صورت علمی وتخصصی تمام مواد وبندهای توافق نامه استراتیژیک بین افغانستان و امریکا را درسه روز آینده به بررسی میگیرند، ضمن مهم خواندن پیامدهای امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی توافق نامه بر وضعیت کلی کشورمان ،به تشریح جزییات ونقد نکات کلیدی آن خواهند پرداخت.
با این حال مسولان موسسه تحصیلات عالی غالب گفته اند این گفتمان مهم سیاسی را در راستای گسترش مباحثات علمی پیرامون موضوعات مهم سیاسی اقتصادی و اجتماعی برگزار نموده اند، قابل یاد آوریست در نخستین روز این گفتمان شمار زیادی از جوانان ،شخصیت های برجسته علمی وسیاسی ،برخی مقامات دولتی واستادان دانشگاه شرکت داشتند.
لازم به ذکر است که گفتمان بررسی علمی توافق نامه استراتیژیک برای مدت سه روز ازساعت سه الی پنج بعدازظهر در دانشگاه غالب برگزارخواهد بود.

ارزیابی اجراات تعدادی از ولسوالان
اجراات وظیفوی چهار تن از ولسوالان ولایت هرات مورد ارزیابی قرار گرفت.
ولسوالان ولسوالی های گلران، شیندند، گذره و ادرسکن که یک سال قبل از طریق رقابت آزاد تعیین شده بودند روز گذشته کارکرد یکساله شان ازسوی والی هرات وتیم مشترک شورای ولایتی، رئیس اصلاحات اداری، رئیس تشکیلات اداره مستقل ارگان های محلی،کارشناس امور ولسوالی های مقام ولایت و آقای اسلمی آمر منابع بشری مقا م ولایت مورد بررسی قرار گرفت.
گفته میشود برنامه ارزیابی اجراات وظیفوی ولسوالان در راستای تحکیم پایه های حکومت ونهادینه ساختن حکومتداری خوب روی دست گرفته شده وهمچنان ادامه خواهد یافت.
ولایت هرات با داشتن پانزده ولسوالی یکی از ولایات درجه اول درسطح کشورمیباشد ،که مسولان اکثر واحدهای اداری آن از طرق رقابت آزاد استخدام شده اند.

آموزش چهل تن از منسوبان پولیس زون
چهل تن از منسوبان قوماندانی زون انصار مهارت های مسلکی اداری ولوژستیکی را آموزش می بینند.
برنامه آموزش روش های ستندرد پیشبرد امور مالی و لوژستیکی از سوی وزارت داخله برای منسوبان پولیس در زون غرب کشور راه اندازی شد.
غلام دستگیر رستمیار رئیس عمومی جنایی زون 606 انصار میگوید این دوره آموزشی به هدف بلندبردن توانمندی و ظرفیت کارمندان بخش های اداری و مالی پولیس برگزارشده است.
در عین حال رئیس هئیت اعزامی وزارت امور داخله که جهت پیشبرد این دوره به هرات سفر نموده است ، باتاکید برتقویت توانمندی کارمندان بخش های اداری پولیس عامل راه اندازی این سمیناررا رسیدن به این هدف اعلام کرد.

معرفی یک اثرجدید الطبع ارزشمند فرهنگی تحت نام فرشته سخن
کتاب” فرشته سخن ” اثرغلام حیدر کبیری هروی به جامعه فرهنگی هرات معرفی شد.
این کتاب که معرف شمار زیادی از زنان شاعر با آثارشعری شان میباشند، زندگی نامه و آثار شعری سیصد وسی تن از بانوان سخنور کشور را به معرفی گرفته است. مراسم معرفی این اثر فرهنگی باشرکت شماری از نویسندگان وفرهنگیان در شهر هرات برگزار و در آن شرکت کنندگان از زحمات آقای غلام حیدر کبیری تقدیر نمودند.
با این حال احمد احسان سرور یار ریئس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات با مقایسه وضعیت فرهنگی و گذشته هرات، چاپ این اثر مهم را به فال نیک گرفت و انتشار آنرا دربهبود وضعیت زندگی زنان مهم خواند.
آقای سروریار مشکلات ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ از ناحیه کمبود بودجه را تشریح نمود ولی با آنهم ازعزم جدی آن ریاست بخاطر فایق آمدن برمشکلات و بهبود وضعیت فرهنگی هرات سخن گفت.
از سوی دیگراحمد معروف کبیری ریئس دفترمقام ولایت نیز حمایت کامل وهمه جانبه مقام ولایت از فعالیت های فرهنگی بخصوص برطرف ساختن مشکلات نویسندگان را ابراز داشت.
آقای کبیری درعین زمان نکته نظریات خود را بخاطر بهبود وضعیت فرهنگی ابراز داشت.
همچنان براد”هنسن” کنسول امریکا در غرب افغانستان نیز چاپ این اثر نوشتاری را در معرفی مشکلات زنان و برطرف ساختن چالش های فراه راه پیشرفت شان مهم خواند.
درین مراسم پس ازسخنرانی محمد ناصر ناهض، بصیره ساعی ومحمد رفیق شهیر ،غلام حیدر کبیری نویسنده کتاب فرشته سخن نیز صحبت نمود و از استقبال جامعه فرهنگی هرات از این اثر قدردانی نمود.

دیدار برخی تجار و سرمایه گزاران مطرح خارجی از معادن طبیعی هرات
همزمان با معرفی برخی معادن طبیعی ولایت هرات به سرمایه گزاران خارجی ، شماری از تجار مطرح خارجی علاقه مندی شانرا بخاطر سرمایه گزاری دراستخراج این معادن اعلام کردند.
دوکتور داودشاه صبا والی هرات که به همراه معین وزارت معدن وصنایع با شماری از تجار و بازرگانان خارجی ملاقات نموده است، از سرمایه گزاران و تجار ملی ومنطقوی خواسته است تا در بخش استخراج معادن سرمایه گزاری نمایند.
درجریان نشستی که در مقر ولایت هرات برگزار شده بود، فرصت های سرمایه گزاری، امکانات موجود، علاقه مندی اداره محلی و حمایت از سرمایه گزاری در بخش استخراج منابع زیر زمینی از سوی والی هرات تشریح شد.
با این حال معین وزارت معادن و صنایع کشور وضعیت مناسب امنیتی در هرات وعلاقه مندی والی این ولایت به استخراج معادن را مورد تقدیر قرار داد و اعلام کرد که شرایط ولایت هرات کاملا مساعد به سرمایه گزاری است.
میر احمد جاوید “سادات” معین وزارت معدن درعین زمان علاقه مندی جدی آن وزارت را بخاطر استخراج معادن زیر زمینی درهرات ابراز داشت و گفت ” درصورتیکه سرمایه گزاران خارجی حاضر به سرمایه گزاری درمعادن باشند تسهیلات مناسب برای شان فراهم میشود.”
این درحالیست که والی هرات ومعین وزارت معدن ،معادن مس شیدا در ولسوالی ادرسکن را از نزدیک مورد بازدید قرار داده ،و بر بهره برداری ازین منابع تاکید نموده است.
قابل یاد آوریست قبل ازین وزارت معادن کشور دو معدن طلا، دو معدن مس و یک معدن لیتیوم را به سرمایه گزاران خارجی معرفی کرده بود که ازین معادن طلا در ولایات‌ بدخشان ،لیتیوم درغزنی ،نمکسار و مس شیدا در ولایت هرات موقعیت دارند ،معدن مس ‘عینک لوگر’ وشیدای هرات با 12 میلیون تن ماده معدنی فلز مس از جمله معادن بزرگ مس در جهان شناخته شده است.
همزمان با این والی هرات با شماری ازموی سفیدان وبزرگان ولسوالی کرخ نیز دیدار نمود و تقاضاهایشان درمورد معدن ذغال سنگ”معلومه” را مورد استماع قرار داد، توریالی طاهری نماینده مردم درشورای ولایتی که درین دیدارشرکت داشت میگوید” بزرگان ولسوالی خواهان پیگیری موضوع برنامه واگزاری استخراج این معدن معلومه وتمدید انرژی برق گردیدند.
آنان همچنان نارضایتی شانرا از رون تصفیه اراضی علفچر دولتی درسطح این ولسوالی ابراز داشته خواهان حفاظت از ملکیت های دولتی شدند.

درگیری نیروهای امنیتی وشورشیان درولسوالی کشک کهنه
مسولان محلی در ولسوالی کشک کهنه میگویند دو تن از سربازان شجاع اردوی ملی شب گذشته در اثر درگیری با شورشیان و قطاع الطریقان به شهادت رسیده اند. این درگیری زمانی آغازشد،که شورشیان و مخالفین مسلح در منطقه درزک قصد حمله بالای تاسیسات نظامی را داشتند.
در این زد و خورد مسلحانه طالبان وشورشیان مسلح نیزمتحمل تلفات سنگین شده اند با اینحال گفته میشود چند تن از سربازان اردوی ملی که در این درگیری جراحت برداشته اند از وضعیت جسمانی مناسب برخوردار میباشند.

افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار