- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خانواده ملا محمد عمر با رهبر جدید طالبان بیعت نکرده است

خانواده رهبر پیشین طالبان به ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان بیعت نکرده است.

 

خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان می گوید که رهبر جدید این گروه باید در مشوره با علمای دینی و رهبران سابق برجستۀ طالبان و تائید آنها برگزیده شود.

 

این در حالیست که ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان معرفی شده است.

 

در یک پیام صوتی منسوب به عبدالمنان نیازی، برادر ملا محمد عمر، گفته شده که خانواده رهبر پیشین طالبان به ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان بیعت نکرده است.

 

درین پیام گفته شده که ملا عمر همیشه روی حفظ وحدت میان طالبان تأکید می ورزید.

 

در پیام همچنان گفته شده که رهبر جدید طالبان باید در مشوره با علمای دینی و رهبران سابق برجستۀ طالبان و تائید آنها برگزیده شود.

 

پس از تائید خبر مرگ ملا محمد عمر، سخنگوی طالبان اعلام کرد که ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین ملا عمر معرفی شده است.

 

سه عضو شورای کویته در صحبت با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که در نشست روز چهارشنبه شورای رهبری طالبان روی گزینش رهبر جدید طالبان اختلاف بوجود آمد.

 

آنها که نخواسته اند نام های شان افشا شود، افزوده اند که شماری از طالبان به شمول ملا یعقوب، پسر ملا محمد عمر این نشست را ترک کرده اند.

 

در یک نوار صوتی منسوب به ملا اختر محمد منصور روی وحدت میان طالبان تأکید شده است.

 

بر اساس گزارش، هر چند خانواده ملا محمد عمر در گزینش رهبر طالبان رسماً نقشی ندارد، اما از نفوذ در صفوف طالبان برخوردار است.

 

برادر ملا محمد عمر، گفته است که در نظر دارند یک نشست را به اشتراک علما و شخصیت های ملی برگزار کنند تا ازین طریق یک چهره به عنوان رهبر جدید طالبان برگزیده شود.

 

او افزوده است، این افراد باید کسی را که بخاطر تشکیل “امارت اسلامی طالبان” قربانی داده باشد، انتخاب کنند.

 

حکومت افغانستان می گوید که اختلافات در صفوف طالبان و تحولات در میان این گروه را از نزدیک نظارت می کند.