- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خانم غنی: برای مبارزه علیه مواد مخدر خاموش نمی مانم!

بی بی گل غنی روز گذشته در کابل ضمن فراخواندن مردم برای مبارزه با زرع کوکنار، قاچاق و استعمال مواد مخدر گفت، خود نیز برای مبارزه با این پدیده خاموش نمی ماند.

 

با وجود سال ها تلاش و مصرف صدها میلیون دالر در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، خانم رییس جمهور غنی ابراز نگرانی میکند که امروز این پدیده به یک مصیبت ملی مبدل شده است.

 

بی بی گل غنی روز گذشته در کابل ضمن فراخواندن مردم برای مبارزه با زرع کوکنار، قاچاق و استعمال مواد مخدر گفت، خود نیز برای مبارزه با این پدیده خاموش نمی ماند:

 

” امروز در افغانستان زرع کوکنار، قاچاق و استعمال مواد مخدر متاسفانه به یک مصیبت ملی مبدل شده که برای جلوگیری از آن یک بسیج ملی را ایجاب می کند که باید همه ما مسوولیت ملی و فردی خود را در این راه انجام بدهیم. ”

 

خانم غنی این سخنان را در نشست زیر نام هماهنگی رسانه ها در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر که روز گذشته به شرکت برخی مقامات حکومتی در کابل برگزار شده بود بیان کرد.

 

خانم غنی گفت، استعمال مواد مخدر در افغانستان سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده رسانه ها باید با دادن آگاهی به مردم جلو مشکلات ناشی از استعمال مواد مخدر را بگیرند.

 

در این نشست مقامات وزارت های معارف، حج اوقاف، اطلاعات و فرهنگ نیز از همکاری شان در بخش دادن آگاهی به مردم از طریق مکاتب، مساجد و نهاد های فرهنگی در مرکز و ولایات اطمینان دادند.

 

این تلاش ها در حالی انجام میشود از چند سال به این طرف حکومت افغانستان به همکاری برخی موسسات خارجی تلاش ها برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را آغاز کرده است.

 

اما انتقادهای وجود دارند که با این همه تلاش ها روز به روز کشت کوکنار در برخی مناطق ناامن افزایش یافته و بر تعداد معتادان در کشور نیز افزوده می شود.

 

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان باور دارد که مبارزه با این پدیده و جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر به همکاری رسانه های کشور نیازمند است.

 

خانم عظیمی گفت که در کنار فقر، ناامنی و سطح بلند تقاضا به مواد مخدر در منطقه و جهان ازعلل عمده افزایش کشت و کوکنار در افغانستان می باشد:

 

” همکاری رسانه ها در ابعاد مختلف با دولت بخصوص در امرمبارزه با مواد مخدر و بیماری های ناشی از آن میتواند به اعمال و برنامه های تدوین یافته در این راستا روح و قوت بخشد ما بدین باوریم که بدون همکاری قطعی رسانه ها در سطح ملی و محلی مبارزه با مواد مخدر به هدف مطلوب نمیرسد. ”

 

نهادهای دفاع از خبرنگاران انتقاد می کنند که حکومت تا حال در این راستا پالیسی درست نداشته و خبرنگاران افغان حین تهیه گزارش از مواد مخدر مورد تهدید از سوی برخی افراد حکومتی قرار گرفته اند.

 

مسوولان نی یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان تاکید می کنند که برای مبارزه جدی با این پدیده باید یک بسیج مردمی به وجود آمده و حکومت در هماهنگی با مردم راه های مناسب را برای حل این مشکل جستجو نماید.