- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکیمی مشکلات مردم کندهار را شنید!

تورن عبدالخالق بالاکرزی

در دیداری که  وزیر مالیه با عبدالخالق بالاکرزی داشت، نمایندۀ ولایت کندهار در رابطه به پروژه های انکشافی و مشکلات مردم کندهار در قسمت پروژه های عام المنفعه معلومات مفصل ارائه نمود.

 

وزیر مالیه برایشان اطمینان داد که در چوکات قانون و بودجه ملی به مشکلات شان رسیده گی بعمل خواهد آمد.

 

قابل تذکر است که وزیر مالیه با والیان، وکلا و بزرگان قومی ولایات دیدار مینماید تا مشکلات و پیشنهادات شان را از نزدیک استماع نموده و با درنظرداشت امکانات و قانون به آن راه حل جستجو نماید .