افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 28 دسامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

حکومت وحدت ملی و آینده ای جنجالی

اطراف حکومت پرشده از افراد چاپلوس و بی سوادی که هرکدام از آنها دوسیه های خاص دارند، اتهاماتی بر آنها وارد است و در فسادهای متعدد شریک بوده اند.

 

رییس جمهور و رییس اجرایی درگیر تقسیم کرسی ها هستند و مردم هر روز در انفجار و انتحار کشته می شوند و قربانی می دهند و رهبران انگار کور و کر شده اند که نه قربانی شدن مردم را ببینند و نه صدای آنها را بشنوند. آنها غم کسانی را می خورند که برایشان پول صرف کرده و در کمپاین های انتخاباتی از آنها حمایت کرده اند. چرا غم مردمی را نمی خورند که با رای آنها و به قیمت قطع انگشتان شان به اینجا رسیده اند؟

 

حشمت غنی احمدزی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «صد روز نخست» با عدم باورمندی به حکومت وحدت ملی گفت: من از همان ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی بر این باور بودم که از این اشخاص نتیجه ای حاصل نمی شود. مشکل عمده در حکومت وحدت ملی بر سر این است که هر فرد در هر تیم سعی می کنند منافع خود را تامین کنند.

 

این برادر رییس جمهور، مسایل قومی را سرلوحه انتخابات دانسته افزود: هر کدام از این رهبران ادعا دارند که به مسایل قومی کاری ندارند و بر آن اساس عمل نمی کنند در حالی که همه می دانند در انتخابات حامی اشرف غنی پشتونها و حامی داکتر عبدالله تاجیک ها بوده است. در افغانستان هر کس از هر قومی که برای پستی کاندید می شود از همان قوم نمایندگی می کند. هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی به این مشکل گرفتار هستند چرا که همان قوم از آنها پشتیبانی کرده است و انتظاراتی هم دارد. اگر این انتظارات تامین نشود آنها تبدیل به مخالفان شان می شوند.

 

احمدزی با توجه تقسیم حکومت بین دو تیم و عوارض ناشی از این کار افزود: مشکل دیگری که در حکومت وجود دارد وعده هایی است که در زمان انتخابات به اطرافیان و حامیان خود دادند. اگر یکی از آنها انتخاب می شدند مشکلی وجود نداشت و آنها می توانستند به وعده های خود عمل کنند اما حالا که حکومت تقسیم شده است این کار با مشکلات عدیده ای مواجه شده است و اختلافات و کشمکش های زیادی وجود دارد. این حکومت حتی نتوانسته است بر اساس توازن قومی کابینه را مشخص کند چرا که اگر این کار را می کرد هر قومی افراد شایسته و با سوادی داشت که می توانست هم برای قوم خود و هم برای کشور مفید باشد. توازن قومی بهتر از این است که هر رهبر یکی از اقوام خود را بیاورد که هیچ گونه سوادی ندارد و به درد کشور نمی خورد.

 

این آگاه امور سیاسی این حکومت را بدتر از زمان قبلی دانسته اطراف سران دولت را مملو از چاپلوسان و متملقان می داند: اطراف حکومت پرشده از افراد چاپلوس و بی سوادی که هرکدام از آنها دوسیه های خاص دارند، اتهاماتی بر آنها وارد است و در فسادهای متعدد شریک بوده اند. با تشکیل کابینه منافع این افراد در خطر است. اگر این افراد در حکومت نباشند نه تنها کرسی قدرت خود را از دست می دهند بلکه دوسیه هایی که از سابق داشتند هم بر ملا می شود. قدرتهای دولتی باعث مسایل بسیاری شده است. از جمله پوشانده شدن فساد بسیاری از آنهایی که در رده های بالای قدرت هستند.

 

وی آینده حکومت وحدت ملی را جنجالی پیش بینی کرد و افزود: با به جود آمدن حکومت وحدت ملی نوع تعیین بودجه با گذشته فرق می کند، روابط بین المللی فرق می کند، حملات فرق می کند. برای همان غیرممکن است که به این زودی جنجالها و مشکلات این حکومت پایان یابد. بین این دو تیم و دو رهبر هم که نوعی مسابقه برای تقسیم کرسی ها وجود دارد و این در راس همه ی مشکلات قرار دارد. رییس مجلس و نماینده ی های آن هم که در حال حاضر فریاد می زنند که اگر کابینه مشخص نشود مردم دست به اعتراض می زنند، به خاطر این است که فکر می کنند به آنها چیزی از این حکومت نمی رسد. آنها هم تشنه قدرت هستند نه تشنه ی خدمت به مردم. چرا تا به حال اعتراضی نبوده است؟

حکومت وحدت ملی در حال حاضر با کمبود بودجه هم مواجه است و خیلی از کارها را نمی تواند انجام بدهد. حتی نمی تواند معاش کارکنان دولتی را بدهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار