- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت سرنوشت کمیته گزینش را مشخص کند

با آنکه آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان یکی تعهدات عمده حکومت وحدت ملی بوده است اما برخی از فعالان جامعه مدنی ادعا دارند که رهبران حکومت در این زمینه بی توجه هستند.

اعضای این نهاد ها روز گذشته طی نشستی در کابل گفتند که متوقف بودن کار اصلاحات انتخاباتی آنان را نگران ساخته است.

اسدالله محسنی رئیس بنیاد دیموکراسی مشارکتی برای افغانستان اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را علت اساسی تمامی مشکلات می‌خواند:

” اختلاف نظر میان ارگ و ریاست اجرائیه در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی دیگر روند آوردن تغییر و اصلاحات در نظام و نهاد های انتخاباتی را به چالش کشیده است. “

با آنکه رئیس جمهور غنی در مورد مسایل انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کرده بود اما این فرمان از سوی شورای ملی افغانستان رد و کار کمیته غیر قانونی عنوان شد.

پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص مسایل انتخاباتی، کمیته گزینش کارش را متوقف ساخت و اکنون نهاد های جامعه مدنی از رئیس جمهور می‌خواهند تا با صادر کردن فرمان تقنینی دیگر به این کمیته مشروعیت بدهد.

در این خصوص عباس فراسو یکی از اعضای جامعه مدنی می‌گوید: ” حالا وقت آن است تا با استفاده از رخصتی پارلمان رئیس جمهور با فرمان تازه خلای قانون جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند ما تا کی با سر در گمی مواجه باشیم. “

با آنکه ریاست جمهوری در مورد ابراز نظر نکرد اما ریاست اجرائیه می‌گوید که کمیته گزینش بزودی از راه قانونی به کارش آغاز خواهد کرد.

جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست گفت که حکومت برای ایجاد اصلاحات در دستگاه انتخاباتی متعهد بوده و در زمینه هر اقدام طبق پلان به پیش خواهد رفت:

” حکومت متعهد به سیستم اصلاحات در انتخابات است این پروسه طی می‌شود حکومت مطابق پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عمل می‌کند تنها یک بخش آن که کمیته گزینش است کارش متوقف است اما حکومت تلاش دارد بزودترین فرصت از راه های قانونی به این مشکل رسیده‌گی کند. “

در این میان نهاد های ناظر انتخابات زمان برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی را اندک دانسته و می‌خواهند تا هر چه زودتر کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی آغاز شود.

نهاد های جامعه مدنی در حالی خواهان ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی اند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را ۲۴ میزان سال پیشرو اعلام کرده است.