- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت ذلت ملی نه وحدت ملی

حکومت بازهم انتظار مجلس را برای معرفی کابینه نقش بر آب کرد. رییس اجرایی روز جمعه اعلام کرد که رهبران حکومت می کوشند که نامزد وزیران را به مجلس نمایندگان معرفی کند اما باز هم کابینه معرفی نشد. رییس جمهور به مجلس وعده سپرده بود که شنبه یا یک شنبه کابینه را معرفی کند در حالی که رهبران هم اکنون در واشنگتن به سر می برند. با گذشت شش ماه چرا معرفی کابینه به سان گرهی کور باقی مانده است؟

 

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «فراخبر» گفت: حکومت وحدت ملی مانند پاکستان شده است. پاکستان چندین دفعه به افغانستان وعده های توخالی داده و دروغ گفته است.

 

وی در ارتباط با خلف وعده های حکومت اظهار کرد: متاسفانه روزهای اول اشرف غنی آستین برزده بود و وعده داد که کار پرونده کابل بانک را بررسی می کنم و آن را به سرانجام می رسانم. کابل بانک را از گذشته خرابتر کرد و هیچ کاری از پیش نبرد. کسانی که پول ها را به تاراج برده بودند فرار کردند و چند نفر بی گناه را زندانی کردند. حالا هم حکومت وعده داده بود که روز شنبه کابینه را معرفی می کند اما این اتفاق نیفتاد و بار دیگر دروغهایشان برملا شد.

 

سعیدی ادامه داد: اگر حکومت به خدا هم قسم بخورد که کابینه را معرفی می کند مردم باور نمی کنند. حکومتی که شش ماه دروغهای پشت سر هم بگوید، در یک روز نمی تواند همه حرفهایش راست باشد. روز شنبه هم پارلمان تعطیل است.

 

وی دلیل تاخیر در کابینه را پیدا نکردن افرادی دانست که منافع این رهبران را تامین کند و افزود: در طی این شش ماه رهبران حکومت وحدت ملی به مردم توهین ها و جفاها کردند. شش ماه می گذرد و می گویند که ما به دنبال افراد متخصص و صادق برای کابینه هستیم. آیا با سی میلیون جمعیتی که ما در افغانستان داریم نمی شود بیست و پنج نفر متخصص پیدا کرد؟ این موضوع بدین معنا است که بین این سی میلیون جمعیت، این افراد شایسته وجود دارد اما آنها نمی توانند منافع این دو نفر را تامین کنند. چرا که امکان دارد بسیاری از این متخصصان از قوم و قبیله آنها نباشند، هم مذهب نباشند و درکمپاین برای آنها کار نکرده باشند.

 

سعیدی شعارهای دو رهبر را توخالی و فریب دانست و گفت: رییس جمهور و رییس اجرایی هنگامی که در کمپاین های انتخاباتی بودند شعار می داند که مردم منصوب به هر قومی که هستند، ازدیگری بهتر نیستند، زبان اهمیت ندارد و دسترخوان مردم را پر از نان می کنیم. اما خلاف آن را ثابت کردند. رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونین هر دو، منصوب به هر قوم و زبانی که هستند نود در صد از مشاورین و معاونان شان از همان قوم هستند. آنها شخصیت های ملی نیستند و قوم پرست و زبان پرست هستند.

 

وی از نمایند های مردم خواست تا بیکار ننشینند و صدای اعتراض شان را علیه حکومت بلند کنند و افزود: امیدواریم که نماینده های مجلس در خانه ملت دست به کار شوند و به حکومت بفمانند که باید از فریب کاری دست بردارند. اکثر مردم و رسانه ها حکومت وحدت ملی را حکومت ذلت ملی یا حکومت خجالت ملی می خوانند. این برای مردم افغانستان شرم آور است. اگر نماینده های ملت در خانه ملت دست به کار نشوند و کاری از پیش نبرند مردم و جوانان آگاه افغانستان باید در کوچه و خیابان بریزند و رای های خود را پس بگیرند.

 

این آگاه سیاسی مردم را به اعتراض دعوت نموده و گفت: امروز رهبران حکومت حرف از مصالحه می زنند. مصالحه با کسانی که ادعای صلح می کنند و در حال کشتن مردم ما هستند. نسل آگاه افغانستان به تنگ آمده اند، تا به حال که حکومت با وعده های خود مردم را فریب می دادند حالا دیگر نباید فریب وعده ها را بخورند و به کوچه و خیابان ها بریزند و فریاد اعتراض شان را بلند کنند.

 

سعیدی در پایان گفت: رییس جمهور مشروعیت سیاسی ندارد و رییس اجرایی مشروعیت قانونی ندارد. مردم شش ماه آن ها را تحمل کرده اند. آنها باید بفهمند که مردم انسان هستند و فکر نکنند که بعد ازاین هم می توانند بر سر شانه های مردم حکومت کنند.