- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت حقوق اسلامی و انسانی زندانیان طالب را رعایت می کند

طالب

 

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید: در بررسی دوسیه‌های زندانیان طالب که به اعدام محکوم شده‌اند، عدالت رعایت می‌شود.

 

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: حکومت افغانستان منحیث یک دولت مسئول تلاش می‌نماید تا با در نظر داشت حقوق اسلامی و انسانی دوسیه‌های تمام زندانیان را بررسی نماید.

 

آقای مرتضوی افزود: دوسیه های آن عده از زندانیان طالب در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته که آنها محکوم به اعدام شده‌اند.

 

از سوی هم طالبان مسلح گفته اند که نظام عدلی و قضایی حکومت افغانستان نارسایی‌های دارد و هشدار داده‌اند که اگر زندانیان از سوی حکومت اعدام شوند، عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.