- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت توان ادارۀ کابل را ندارد!

ولسی جرگه

 

ولسی جرگه از افزایش آلوده‌گی هوا درکابل به حکومت هُشدار داد…

 

آنان همچنان حکومت را به ناتوانی در این زمینه متهم کردند.

 

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه از حکومت خواست تا اقدامات عملی را در این راستا انجام دهد.

 

این درحالیست که شماری از اعضای ولسی جرگه روز گذشته در مورد بیشتر شدن آلوده‌گی هوا در شهر کابل در تالار عمومی این جرگه اعتراض کردند.