- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت به معلولین کشور توجهی نمی کند!

%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86

 

سازمان اجتماعی معلولین افغان از بی توجهی حکومت نسبت به معلولین نگران است.

 

قاضی احمد راشد مبارز رئیس این سازمان می گوید که دولت وعده سپرده بود تا برای معلولین سه درصد نقش در حکومت میدهد و در کنار آن برای شان زمین و زمینه تحصیل را فراهم می کند اما تا حال توجه به وضعیت معلولین نشده است.

 

از سوی هم صادق محبی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت که رسیده‌گی به معلولیت یک پروسه تدریجی است و پلان‌های آنان یکی پی دیگر در حال تطبیق است.