- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت باید جزئیات گفتگوهای صلح را با مردم و جامعه مدنی در میان گذارد

در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح جنبش مدنی موسوم به شهروند مسوول در رابطه به پروسه صلح پیشنهاداتی را به حکومت ارایه کرد.

 

اعضای این نهاد روز گذشته در یک نشست خبری با نشر اعلامیه یی گفتند: حکومت افغانستان باید جزئیات گفتگوهای صلح را با مردم و جامعه مدنی در میان گذارد.

 

عبدالله احمدی یکتن از اعضای جنبش مدنی شهروند مسوول بخشی از اعلامیه را چنین به خوانش گرفت.

 

” اعلام آتش بس عمومی و ختم جنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود تا حُسن نیت ایجاد گردد و افکار عمومی را برای پذیرش روند صلح قناعت دهند، دولت افغانستان باید بداند قربانیان جنگ یکطرف در گفتگو های صلح هستند و نباید خواسته های آنها در این پروسه نادیده گرفته شود.”

 

گماشتن افراد شایسته و نخبه در شورای عالی صلح، حضور نماینده های جامعه مدنی و زنان در ترکیب هیئت مذاکره کننده و نظارت جدی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از روند صلح بخشی دیگر از خواسته های جنبش مدنی شهروند مسوول می باشد.

 

این نهاد در حالی این پینشهادات را مطرح می کند که قرار است روز جمعه دور دوم مذاکرات صلح میان مقامات حکومت و طالبان مسلح در اسلام آباد انجام شود.

 

در دور اول مذاکرات صلح که به تاریخ پانزدهم سرطان در پاکستان برگزار شده بود، شش تن از جانب حکومت افغانستان و سه تن به نماینده گی از طالبان مسلح اشتراک کرده بودند.

 

هیئت اشتراک کننده افغانستان در دور اول مذاکرات گفته بود که تلاش آنها این است تا پروسه صلح موفق شده و جنگ در کشور خاتمه یابد.

 

در همین حال اعضای جنبش شهروند مسوول تأکید می کنند که اگر پیشنهادات آنها از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشود پروسه صلح یک پروسه موفق نخواهد بود.

 

ودود پدرام یکتن از اعضای این نهاد در مورد گفت:

 

” خواسته های را که ما مطرح کردیم نگرانی های مردم افغانستان است، اگر به این خواسته ها توجه نشود مسلماً پروسه صلح یک پروسه موفق نخواهد بود و اعتماد مردم نسبت به این روند کم می شود و ما به یک صلح پایدار دست نخواهیم یافت ما امیدوار هستیم که این خواسته ها که خواسته های قانونیست به آن رسیده گی شود تا ما بتوانیم به یک صلح پایدار دست یابیم.”

 

پیش از این شورای عالی صلح و حکومت افغانستان گفته است که در گفتگو های صلح منافع ملی به گونه کامل در نظر گرفته شده و در این رابطه با نهاد های مدنی و حلقات سیاسی مشوره های لازم صورت گرفته است.

 

از سوی هم جنبش مدنی شهروند مسوول با اشاره به محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می گوید که پاکستان هیچگاه نسبت به پروسه صلح در افغانستان صادق نبوده و حکومت این کشور باید در این مورد از احتیاط کامل کار گیرد.