افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 مارس , 2015 لینک کوتاه خبر :

حکومت افغانستان: تا 2018 هیچ قریه بدون سرک نخواهد بود

حکومت افغانستان تلاش دارد تا صدها کلیومتر راه های مواصلاتی دهات را اعمار و مشکلات ده نشینان را تا اندازه یی مهار سازد.

 

وزارت مالیه سروی را انجام داده است و اکنون می خواهد تا نتایج این سروی را با وزارت های فواید عامه و انکشاف دهات شریک سازد.

 

وزارت مالیه میگوید هدف از این کار تعیین بودجه برای ساخت،2550 کیلومتر سرک و 2600 متر پُل که قریه ها را به همدیگر و به مرکز ولایات وصل کند می باشد.

 

شفیق احمد قاری زاده معین پالیسی این وزارت روز گذشته حین نشر این سروی گفت، با ساخت این راه ها و پُل های مواصلاتی از سوی حکومت که بیشتر از 335 میلیون دالرهزینه بر می دارد تا سال 2018 میلادی در زنده گی ده نشینان تغییرات بنیادی بیمان میآید:

 

” هنگامی که جاده ها ساخته می شوند تاثیرات آن در زنده گی اجتماعی و اقتصاد کشور مان تاثیرگذار است.

 

بانک جهانی، بانک آسیایی اداره ی انکشاف بین المللی ایالات متحد امریکا و نهاد های کمک کننده بریتانیا بزرگترین تمویل کننده گان بزرگ این پروژه ما است. ”

 

وزارت های مالیه،انکشاف دهات و فواید عامه از یک سال بدینسو سروی را به هدف دریافت راه حل ها ومشخص شدن هزینه ساخت جاده ها در تمامی قریه های کشور انجام داده و قرار است نتایج این سروی را به نهاد های کمک رسان جهانی نیز شریک سازند.

 

بریتانیا،بانک جهانی،بانک آسیایی واداره انکشاف بین المللی ایالات متحد امریکا در افغانستان از تمویل کننده گان بزرگ این برنامه هستند.

 

وزارت انکشاف دهات می گوید که با ساخت جاده ها در دهات ها و ولسوالی های کشور نه تنها در زنده گی ده نشینان سهولت ایجاد می شود بل این کار می تواند موثریت اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

 

طارق عصمتی معین برنامه های ملی راه سازی وزارت انکشاف دهات می گوید که با ساخت جاده های مواصلاتی در قریه های افغانستان در کنار سهولت به زنده گی مردم زمینه کار برای باشنده گان کشور فراهم می شود و از سوی دیگر این کار به انکشاف اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود:

 

” با استفاده از معلومات این سروی امیدوار هستیم بتوانیم موثریت اقتصادی مان را بررسی کنیم که تا چه اندازه ساخت جاده ها و پُل های مواصلاتی درکنار سهولت به زنده گی مردم تا چه پیمانه توانسته است به انکشاف اقتصادی کشورمان تاثیر گذارباشد. ”

 

در این میان بررسی های وزارت انکشاف دهات و فواید عامه نشان می دهد که برای سهل سازی زنده گی چهل هزار ده نشین و حل چالش های مواصلاتی در قریه ها و ولسوالی های کشور به ساخت نود هزار کلیومتر جاده نیاز است.

 

از سوی دیگر وزارت فواید عامه می گوید که ساخت جاده ها در کشور نیاز به هزینه ی بسیار دارد و از جامعه ی جهانی می خواهند تا افغانستان را در ساخت این جاده ها کمک کند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار