- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت افغانستان از هر گونه اقدام برای مهار کردن تروریستان استقبال میکند

حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که کشورهای منطقه و جهان موقف این کشور را در امر مبارزه با تروریزم درک کرده و در این راستا همکاری های جدی را انجام دهند.

 

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که افغانستان از پاکستان خواست تا تروریزم را طوری که برای خودش تعریف کرده است برای افغانستان نیز تعریف کرده و بر ضد آن مبارزه جدی کند.

 

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور اشرف غنی روز گذشته گفت که درک موضع افغانستان در برابر پاکستان و همکاری منطقه و جهان در خصوص مبارزه با تروریزم مفید خواهد بود:

 

” ما از هر اقدام که همکاری در مهار کردن دهشت افگنی یا وادار ساختن کشور هایکه در مهار کردن دهشت افگنی سهم گرفته بتوانند استقبال می کنیم و ما امیدوار استیم که کشور های منطقه و جهان قسمی که افغانستان خود قربانی تروریزم و هراس افگنی است در این قسمت ما را همکاری کنند.”

 

آقای هاشمی گفت که حکومت افغانستان موقف اش در قبال پاکستان را مشخص ساخته و حالا منتظر اقدامات عملی آن کشور است.

 

به تازه گی گزارش های منتشر شده است که ایالات متحده امریکا کمک مالی یک ملیارد دالری سالانه اش را که به هدف مبارزه با تروریزم با پاکستان انجام می داد، قطع کرده است.

 

اما ایالات متحده رسماً در این مورد تاکنون تبصره نکرده است.

 

پس از نشر این خبر، ریاست اجرائیه حکومت افغانستان این تصمیم امریکا را یکی از خواست های اساسی حکومت افغانستان خوانده است.

 

در این میان آگاهان امور می گویند که اقدام اخیر امریکا در قبال پاکستان هنوز هم کافی نبوده و باید تعزیرات بیشتر بالای آن کشور از جانب ایالات متحده وضع گردد.

 

کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در مورد گفت:

 

” من به این عقیده استم که حداقل همان 50 درصد اقدامات که علیه روسیه در ارتباط به اوکراین صورت می گیرد، اگر 50 دیگر آن در برابر پاکستان صورت گیرد، ما نتایج بسیار جدی را بدست خواهیم آورد بخاطریکه پاکستان به مراتب اعمال را در افغانستان انجام داده است که ضد بشری بوده و باید تعزیرات بالای پاکستان وضع شود.”

 

آگاهان و حلقات سیاسی بدین باور اند که به میان آمدن دید گاه های منفی بر ضد پاکستان در کانگرس امریکا، حکومت آن کشور را مجبور ساخت تا کمک هایش را با پاکستان به حالت تعلیق در آورد.

 

به گفته آنان موقف اخیر افغانستان در قبال پاکستان، متوجه ساختن جامعه جهانی به مداخله پاکستان در امور افغانستان نیز بر اقدامات اخیر ایالات متحده علیه پاکستان بی تأثیر نبوده است.