افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 29 آوریل , 2015 لینک کوتاه خبر :

حواشی کابل بانک اینبار عبدالغفار داوی

قرضه های کابل بانک و بدهی کابل بانک و عاملان ورشکستگی کابل بانک و دست های پنهان بیگانه و همسایه در کابل بانک و منتفع شدگان و متضرر شدگان از کابل بانک و غیره این رشته سر دراز دارد.

 

همه موارد فوق الذکر به همراه بیشمار موارد از قلم افتاده و ذکر ناشده جزو تمام موارد و مسایلی است که پیرامون کابل بانکی می چرخد که سالیان قبل ورشکسته شد و میلیون ها افغانی و دالر از پول های مردم ملکی را بر باد داد و بر پول های مسوولان افزود.

 

اینبار حواشی ناتمام کابل بانک از این منظر که دادستانی کل و محکمه مخصوص مختومه اعلام کردن پرونده سهامداران بزرگ و خواص و بزرگان چمبره زده بر کابل بانک حول محور عبدالغفار داوی می چرخد و قرعه به نام وی افتاده است.

 

مدیر تصفیه حساب کابل بانک با خزانه ملی که به نوعی مامور اجرای مصادره اموال منقول و غیرمنقول سهامداران متواری یا زندانی است مدعی شده مسوول شرکت داوی آیل 40 میلیون دالر قرضه کابل بانک را نپرداخته است.

 

در بحبوهه ای که از کمک های نقدی و مالی جامعه جهانی هر دم سوء استفاده می شود و گزارش هایی مبنی بر مفقود بودن بخشی از تجهیزات و تسلیحات نظامی یا اعتبارها و امتیازهای اعطا شده از سوی خارجی ها عرصه را بر ارگ نشینان تنگ تر می کند؛ بدهکاران کابل بانک زیر ذره بین قرار گرفته اند.

 

ورشکستگی کابل بانک که خود نه تنها یک تنگنای اقتصادی و آبروریزی مالی که سیاسی و امنیتی برای افغانستان و حکومت محسوب می شد نمی بایست در ورطه لابی گری و باندبازی برخی وابستگان به قدرت همچون عبدالغفار داوی همسر شکریه بارکزی قرار می گرفت.

 

چه بسا امثال مسوول شرکت داوی آیل که به واسطه ارتباط قومی و فامیلی یا قبیله ای با یکی یا چند تن از دست اندرکاران حکومت و ذی دخلان دولت از گزند پیگرد قضایی یا بازپرداخت جرایم و قرضه ها مصون مانده اند و … آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار