- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله مهاجمان انتحاری به دادگاه استیناف ولایت لوگر

لوگر

گروهی از مهاجمان انتحاری به ساختمان دادگاه استیناف ولایت لوگر حمله کردند.

گفته شده که دو مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند اما یک مهاجم دیگر تا کنون با نیروهای پولیس درگیر است.
صدای تیر اندازی از محل به گوش می رسد.
تا کنون از تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان جزئیات در دست نیست و درگیری همچنان ادامه دارد.