- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله طالبان به یک مکتب در ولایت لوگر + عکس

طالبان یک مکتب را در ولایت لوگر به جرم که از حکومت است از بین بردند.

حمله طالبان به یک مکتب در ولایت لوگر  (2) [1]

حمله طالبان به یک مکتب در ولایت لوگر  (1) [2]