افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 16 اکتبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

حمله روسیه به افغانستان دور از امکان نیست

وقتی روسیه احساس کند که چنین خطر بزرگی در این منطقه به وجود آمده و این می تواند کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار دهد و این تهدیدها به مناطق مسلمان نشین روسیه برسد در آن صورت روسیه جدی تر می شود. دور از امکان نیست که روسیه برای حفظ چهارکشور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به افغانستان حمله کند تا از اینجا بی ثباتی به جاهای دیگر سرایت نکند.

 

با افزایش ناامنی ها و افزایش تحرکات طالبان و در برخی نواحی داعش، روسیه نگرانی خود را برای سرایت ناامنی به کشورهای آسیای میانه ابراز کرده و به افغانستان پیشنهاد حمایت نظامی داده است. آیا افغانستان به تنهایی از عهده دفع ناامنی ها بر نمی آید؟ روسیه چگونه می تواند به افغانستان کمک کند؟ آیا افغانستان مانند گذشته میدان بازی های قدرت های بزرگ خواهد شد و آسیب خواهد دید؟

 

داکتر امین فرهنگ رییس نهاد خدمتگزاران کابل در برنامه «بازنگاه» گفت: از شکست اول روسیه در افغانستان در مقابل آمریکا، پیش بینی می شد که از همان زمان جهان به سوی دو قطبی شدن پیش می رود. در این حالت افغانستان یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان محسوب می شود و علت اینکه جهان تا اندازه ای در حال دو قطبی شدن است در افغانستان نهفته است. چرا که با واقعه یازده سپتامر و آمدن نیروهای بین المللی در افغانستان، عروج دوباره فدراسیون روسیه به عنوان یک قدرت دوم و رفتن تعدادی از کشورها به طرف روسیه در موضوع افغانستان، نشان می دهد که مجهولات معادله در حال زیاد شدن است.

 

وی معتقد است افغانستان خود، نمی تواند از پس دفاع در برابر تهاجم برآید و افزود: افغاستان محور تمرکز بازی های آینده خواهد بود. بدین صورت در این بازی ها بسیار آسیب پذیر خواهد شد. در حال حاضر هم این آسیب پذیری وجود دارد. چرا که معیارهای تدافعی یک جامعه نرمال در افغانستان وجود ندارد. در تمام کشورهای دیگر وقتی جامعه مورد تعارض قرار می گیرد تمام نیروهای دفاعی فعال می شوند و تهاجم را دفع می کنند اما بخش های دفاعی افغانستان در اثر جنگ های داخلی و مداخلات کشورهای بیگانه و بی خیالی های حکومت ضعیف شده است.

فرهنگ دلیل تمایل دخالت روسیه را در افغانستان چنین بیان کرد: حکومت افغانستان برای خود یک راهکار درست و واضح ندارد که مسیر خود را تعیین کند، بر اساس آن پیش برود و با جوامع بین المللی به توافق برسد. بنابراین دراین اوضاع روسیه روز به روز خود را دخیل می سازد. حتی به معاون اول حکومت افغانستان هم وعده کمک های نظامی را داده است. روسیه نمی خواهد کشورهایی که متحد المنافع با وی هستند، آسیب ببیند. تمرکز نیروهای این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان هم به همین دلیل است. اگر روزی شمال افغانستان بیشتر از این ناامن شود و داعش و طالبان در آنجا قدرت زیادی بگیرند روسیه به هیچ عنوان آرام نخواهد نشست و اقدامات وسیعی را شروع خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی روسیه احساس کند که چنین خطر بزرگی در این منطقه به وجود آمده و این می تواند کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار دهد و این تهدیدها به مناطق مسلمان نشین روسیه برسد در آن صورت روسیه جدی تر می شود. دور از امکان نیست که روسیه برای حفظ چهارکشور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به افغانستان حمله کند تا از اینجا بی ثباتی به جاهای دیگر سرایت نکند.

 

رییس نهاد خدمتگزاران کابل در خصوص فعالیت های داعش در کشور گفت: هنوز حضور پررنگ داعش و حمله به آسیای میانه قطعی نیست اما پروسه جریان دارد و مسایل به پیش می روند. این که دهشت افکنان تا چه اندازه موفق می شوند که شمال افغانستان یا همان حوزه ای را که به نام خراسان یاد می کردند تحت تصرف خود دربیاورند و آن را پایگاه خود برای فعالیت های بعدی قرار دهند، هنوز یک تیوری است که ابوبکر بغدادی در همان آغاز کارش اعلام کرده بود و باتوجه به علایم به همان سمت نیزهم روان هستند. این موضوع را افغانستان به تنهایی نمی تواند حل کند. نه توانایی آن را دارد و نه از نظر سیاسی و نظامی آمادگی دارد.

 

وی در خصوص تقابل روسیه و آمریکا در افغانستان اظهار کرد: دو راه وجود دارد یا اینکه دو کشوربزرگ یکی روسیه با متحدین خود و یکی آمریکا با متحدین خود در منطقه به تفاهم می رسند تا دهشت افکنی و داعش در اینجا از بین برود ویا به رقابت خود دوام می دهند و در آن صورت هر دو طرف بسیار جدی وارد میدان می شوند و امکان دارد اوضاع از کنترلشان خارج شود و بسیار بدتر شود. در این میان هم افغانستان قربانی این بازی ها خواهد گشت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار