- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله به کمیسیون انتخابات در دارالامان کابل!

ظهر امروز چند مهاجم مسلح بر یک ساختمان مربوط به کمیسیون انتخابات در منطقه دارالامان شهر کابل داخل شدند و کارمندان این نهاد را به گروگان گرفتند.

منزل اشرف غنی احمد زی، مرکز جلب و جذب ارتش و وزارت احیا و انکشاف دهات و نیز دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات بخش کابل، در همین محل موقعیت دارند…

هنوز مقام های امنیتی در مورد این حمله به رسانه ها مطلبی اعلام نکرده اند…