- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله بر یک رادیو محلی

[1]

مسئولان رادیو محلی دنیا در ولایت پروان، از پرتاب یک بمب دستی بر ساختمان این رادیو خبر دادند.
محمد شفیع مشفق معاون سرپرست رادیو دنیا به خبرگزاری بخدی گفت که این رویداد حوالی ساعت 2:00 بامداد امروز سه شنبه، رخ داده است.
به گفته او، بر اثر این حادثه به کسی آسیب نرسیده اما ساختمان رادیو اندکی خسارت دیده است.
رادیو دنیا یکی از رادیوهای خصوصی محلی در ولایت پروان است که در کنار رادیوهای صلح و بهار، از مدت ها به این سو فعالیت دارد.
با این حال معاون رادیو دنیا، این گونه حملات را تهدید جدی در برابر مطبوعات خوانده گفت که با ادامه خشونت ها علیه ژورنالیستان و رسانه ها آزادی بیان زیر سوال خواهد رفت.
یک مقام امنیتی در ولایت پروان نیز که خواست نامش در این گزارش ذکر نشود با تایید این رویداد به بخدی گفتت که تحقیقات در این زمینه جریان دارد اما تاهنوز کسی در پیوند با این حادثه بازداشت نشده است.

بخدی