- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله بر خانه والی فاریاب

[1]

در پی حمله مهاجمان مسلح برخانه عبد الحق شفق والی فاریاب یک راننده او زخم برداشت.

عبد الحق شفق والی فاریاب گفت که این حمله حوالی ساعت 8:30 شب گذشته صورت گرفت ومهاجمان پس از این حمله از ساحه فرار کردند.

این حمله در حالی صورت گرفته است که نیروهای امنیتی روز گذشته چهار انتحار کننده را از مربوطات ولسوالی اندخوی این ولایت بازداشت کرده بودند.

انتحار کنندگان که با استفاده از یک موتر مسافر بری از ولسوالی شیرین تگاب به سوی میمنه در حرکت بودند، در ولسوالی اندخوی بازداشت شدند.

والی فاریاب بازداشت انتحار کنندگان در ولسوالی اندخوی را با حمله شب گذشته مهاجمان بر خانه اش مرتبط می داند.

مسوولیت این حمله را تا هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.

افغان پیپر