- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمله انتحاری بالای کاروان نیروهای پولیس در غرب کابل

کابل

لحظات پیش کاروان نیروهای پولیس زمانی که از ولایت میدان وردک به سوی کابل در حرکت بودند، در منطقه کمپنی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل هدف دو انفجار قرار گرفت.
گفته شده که در این انفجار تلفات زیادی بر نیروهای امنیتی وارد شده است اما رقم دقیق آن تا کنون مشخص نیست.
یک منبع امنیتی وقوع این دو انفجار را تایید کرده و گفته است کاروان نیروهای امنیتی که به تازه گی از مرکز تعلیمی پولیس میدان وردک فارغ شده و به سوی کابل در حرکت بودند، هدف انفجار قرار گرفته است.