- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمایت از داعش در افغانستان توسط اعراب و امریکا

داعش در افغانستان [1]

یک کارشناس نظامی اعلام کرد با حمایت های اعراب و امریکا از داعش در افغانستان، این گروه تروریستی رو به گسترش و نفوذ در کشور می باشد.

جاوید کوهستانی جنرال متقاعد و کارشناس مسایل سیاسی و نظامی افغانستان اظهار داشت سیاست‌های امریکا با منافع ملی افغانستان در تضاد است و این کشور از گروه تروریستی داعش حمایت می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد اعضای گروه تروریستی داعش به کمک اعراب از طریق بندر کراچی پاکستان به افغانستان انتقال می‌یابند.

کوهستانی اظهار داشت: سفارت امریکا در افغانستان تصمیم گیرنده است و حکومت وحدت ملی به جای مردم کشورمان به امریکا پاسخ می‌دهد.

این کارشناس افغان تصریح کرد حمله به تظاهرات مدنی جنبش روشنایی بر اساس دستور برخی در دولت افغانستان بود و سپس گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت.

وی افزود: جنرال دوستم نیز بر اساس توطیه‌ای از پیش تعین شده به شمال افغانستان کشانده شد.

کوهستانی رهبران حکومت وحدت ملی را وابسته به سفارت انگلیس و امریکا توصیف کرد که اعتقادی به ارزش‌های اسلامی و دموکراسی ندارد.

پیش از این نیز حکومت وحدت ملی به تبانی با امریکا در حمایت از گروه تروریستی داعش در کشور متهم شده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که نیروهای امریکایی و ناتو از گروه داعش حمایت تدارکاتی می‌کنند و کشورهای عربی پول و نیروی انسانی این گروه تروریستی را فراهم می‌کنند.