- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمایت حزب جمعیت اسلامی از والی بلخ

عطا محمد نور [1]

شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه ای اعلام کرد برخی جریان‌ها و گروه‌ها فتنه تازه‌ای را علیه چهره‌های برجسته این حزب ایجاد کرده‌اند.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که دولت تاکنون به اعتراضات قانونی این حزب توجهی نکرده و از توطیه‌ها علیه آن نیز جلوگیری نکرده است.

در این اعلامیه ذکر شده است که حزب جمعیت در حیات سیاسی و مبارزاتی خود طرفدار صلح و امنیت و مدارا با مخالفان بوده است تا زمینه ایجاد وحدت ملی و اقتدار دولت فراهم شود.

در اعلامیه آمده است که با وجود فداکاری‌های حزب جمعیت اما در چند سال اخیر جریان‌های مشخصی علیه این رکن حکومت وحدت ملی توطیه را آغار کرده‌اند.

در اعلامیه آمده است که سران دولت به جای تلاش برای تامین امنیت کشور نباید مناطق امن را به آشوب بکشند و صبر حزب جمعیت اسلامی را بیشتر از این نیازمایند.

به نظر می‌رسد که این اعلامیه در حمایت از عطامحمد نور والی بلخ و رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی صادر شده است.

پس از دستگیری آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ و از منتقدان عطامحمد نور به اتهام فساد، برخی جریان‌ها رییس اجراییه حزب جمعیت را مقصر دانستند.

مهمند پس از آزادی اعلام کرد که والی بلخ و پسرانش وی را مورد لت و کوب قرار داده‌اند و خواستار اجرای عدالت در این زمینه شد.

برخی کارشناسان نیز می‌گویند که احتمالا دولت بار دیگر سناریوی دوسیه‌سازی علیه جنرال دوستم را درباره والی بلخ تکرار می‌کنند.