- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حلقه آویز شدن یک زن در شبرغان

در ولایت شبرغان یک زن ۲۵ ساله خود را حلقه آویز کرده است.

عبدالعادی مدیر جرایم جنایی قوماندانی امنیه جوزجان گفت که این خانم خود را به علت نامعلوم حلقه آویز کرد و قبل از رسیدن به شفاخانه جان داد.

پولیس می‌گوید برای بررسی این قضیه تحقیقات آغاز شده است.

این زن از خود دو طفل به جا مانده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در ولایت جوزجان می‌گوید، آنان از آغاز سال جاری تا حال ۱۸ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده اند.