- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حقیار کارشناس مسایل سیاسی بازداشت شد

حقیار

 

یک منبع امنیت ملی افغانستان تائید می‌کند که حسن حقیار یکی از کارشناسان سیاسی از سوی این اداره بازداشت شده‌است.

 

این منبع که نخواست نام‌اش افشا شود گفت که آقای حقیار بخاطر ترویج خشونت و پشتیبانی از تروریزم بازداشت گردیده‌است.

 

حسن حقیار از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغان است که بیشتر در بحث‌های رسانه‌ها اشتراک می‌کند.