- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حضور ورزشکار کشورمان درمسابقات پارا المپیک ریو برازیل…

پارا المپیک

 

نعیم درانی، یکی از ورزشکاران رشته نیزه بازی کشورمان است که برای اولین بار از افغانستان در مسابقات پارا المپیک ریو برازیل شرکت خواهد کرد.

 

کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان امروز گفت، نعیم درانی که جهت اشتراک در این مسابقات کسب سهمیه نموده همراه با ۵ هیئت امروز کابل را به قصد شهر ریو برازیل ترک خواهند گفت.

 

به اساس معلومات آقای خوشبین مسابقات جهانی پارالمپیک تا شش دیگر آغاز می‌گردد.

 

مسابقات پارا المپیک پس از هر چهار سال،بعد از مسابقات جهانی المپیک میان کشور‌های جهان برگزار می شود.