- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حضور نیروهای اسراییلی در افغانستان تحت نام نیروهای اماراتی

اسراییل [1]

کماندوهای اسراییلی بزودی تحت پوشش نیروهای اماراتی در مناطق مختلف کشورمان مشغول عملیات خواهند شد…

بر اساس تفاهمات صورت گرفته میان شورای امنیت افغانستان و ناتو، قرار است بین 90 تا 120 نیروی نظامی تحت بیرق کشور امارات، در قالب پروگرام حمایت قاطع در چهار منطقه بگرام، مزار شریف، هرات و شیندند مستقر شوند.
به گزارش ویبسایت خبری الخلیج، تعدادی از کماندوهای اسراییلی نیز تحت پوشش نیروهای اماراتی در مناطق ذکر شده مشغول عملیات خواهند شد. تمامی این نیروها به مدت 6 ماه، آموزشهای مهارتی و نظامی را در شهر عفوله در شمال اسراییل فرا گرفته و به افغانستان بازگشته‌اند.
هفته گذشته، ویبسایت خبری اسپوتنیک گزارشی در رابطه با اعزام نظامیان یهودی در پوشش نیروهای اماراتی به افغانستان نشر و موضوع افزایش بی سابقه همکاری نظامی امارات با اسراییل در افغانستان را نگران کننده اعلام کرد.