- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حضور آمریکا در افغانستان غیر منطقی است

  [1]

 

 

وزیر خارجۀ روسیه، سرگی لاروف گفته است که نیروهای خارجی نباید افغانستان تا زمانی که فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به صورت درست بر آورده نسازند رها نکنند.

وی تأکید کرده است که روسیه حق دارد تا این را از نیروهای بین المللی تقاضا کند.

آقای لاروف گفته است که چون نیروها ناتو بر بنیاد منشور سازمان ملل که ایجاد یک حکومت با ثبات و نیروهای امنیتی قوی می باشد وارد افغانستان شده اند و نباید این کشور را تا زمان عملی شدن کامل این مشنور رها کنند.

آقای لاروف در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت : ما این موضوع را از نقطه نظر قانون جهانی می نگریم. حضور نیروهای خارجی در افغانستان بر بنیاد فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. این منشور کاملأ روشن است. آن ها باید پیش از بیرون شدن از افغانستان این فیصله را به صورت کامل بر آورده کنند و از بر آورده شدن آن به شورای امنیت گزارش بدهند.

وی افزود : همه می دانند که با بیرون شدن نیروهای خارجی، دولت افغانستان باید تمام توانانیی اش را به خرچ دهد تا قانون و نظم را حفظ کند و قادر باشد تا امنیت را تأمین کند.

وی تأکید کرد که روسیه این حق را دارد تا عملی شدن کامل فیصله شورای امنیت ملل متحد را از نیروهای خارجی تقاضا کند، زیرا این کشور در انتقال مواد اکمالاتی نانو از خاکش کمک می کند.

وی گفته است: من باور دارم که مسیر اکمالات شمالی مهمترین مسیر اکمالاتی برای نیروها ایسف در افغانستان شده است. من فکر می کنم که دو بر سه حصۀ اموال اکمالاتی ناتو از این مسیر عبور می کنند.

آقای لاروف گفته است که روسیه از افزایش هراس افگنی در شمال افغانستان نگران است زیرا پیش از نیز شورشیان به بخش های آسیای مرکزی روسیه نفوذ کرده اند.

وی موجودیت پایگاۀ نظامی امریکا را در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، غیر منطقی خوانده و گفته است که این کار باعث به وجود آمدن ثبات در منطقه نخواهد شد و تأکید کرده است که این طرح ممکن است مأموریت ناتو را در افغانستان ناکام کند.

وی گفت : من فکر می کنم ایجاد ۴ یا ۵ پایگاۀ نظامی پس از بیرون شدن کامل نیروهای ناتو از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، عجیب به نظر می رسد.

آقای لاروف از روند گفتگو های صلح و مصالحۀ ملی در افغانستان حمایت کرده است، اما از ابراز موقف روسیه در این قبال خودارد کرد.