- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حریق در سرای تیل فروشی کابل…

کابل

 

یک سرای تیل فروشی در قلعه‌ حیدرخان در ساحه چوک ارغندی مربوط حوزه‌ پنجم امنیتی شهر کابل آتش گرفته است.

 

فریدون عبیدی رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی کابل می‌گوید، در این سرای تیل پترول نگهداری می‌شد و تا اکنون علت آتش‌سوزی مشخص نشده‌است.

 

چند روز پیش نیز در ساحه قوای مرکز شهر کابل یک مارکیت تخته فروشی آتش گرفت که به گفته فروشنده‌گان در این رویداد برای آنان خسارات هنگفت وارد شد.

 

قوماندانی امنیه کابل علت این آتش سوزی ها را بی توجهی فروشنده‌گان می‌خواند.