- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جنگ در شمال کشور بازی جدید غربی ها برای تداوم حضورشان در کشور است!

جنگ ها در شمال نوعی بازی از جانب کشورهای بزرگ است است و افزود: تلاش هایی صورت می گیرد تا وضعیت افغانستان به گونه ای نشان داده شود که نیروهای افغانستان قادر به دفاع نیستند و دوباره نیاز به نیروهای خارجی در افغانستان وجود دارد.

 

طالبان با سه روز حضور در قندوز دارایی های مردم را به تاراج بردند و خودسرانه به کشتن مردم عادی و نیروهای امنیتی پرداختند. آنها در شهر ترس و وحشت را بر مردم ایجاد کرده اند و ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. هم اکنون مردم به هیچ گونه امکانات زندگی در شهر دسترسی ندارند. گرسنه و تشنه از ترس طالبان در خانه هایشان پنهان هستند. چه کسی باید چنین سرنوشت قندوزی ها را بپردازد؟

 

فهیم دشتی روزنامه نگار در برنامه «فراخبر» گفت: عملکرد نیروهای نظامی افغانستان در دو روز گذشته درعملیات هایی که در قندوز داشتند عملکردی قابل افتخار برای مردم افغانستان است. آنها مناطقی از قندوز را تصرف کردند و آمار پایینی از تلفات را داشتند و این مشخص می کند نیروهایی قابل اعتماد هستند. در دو روز گذشته، فرماندهی در میدان جنگ هم فرماندهی خوبی بوده است. نیروها با همین فرماندهی توانسته اند به موفقیت برسند اما متاسفانه فرماندهی ارشد نیروهای امنیتی و نظامی ما چه در پیشگیری از سقوط، چه در بازپسگیری قندوز ضعیف عمل کرده است.

وی ادامه داد: اخباری که در مورد مشکلات بدخشان،وردوج، بهارک یا در بغلان وجود دارد نشان می دهد که مدیران ارشد امنیتی نمی توانند درست برنامه ریزی کنند و از مشکلات پیشگیری نمایند و نمی توانند پاسخی درست در زمان درست ارایه کنند.

 

دشتی در خصوص مشکلات مردم در قندوز عنوان کرد: مردم با مشکلات جدی مواجه هستند. علاوه بر جنایاتی که بر آنها صورت گرفته است، آب و غذا ندارند با وجودی که رییس جمهور کمیسیون هایی را توظیف کرده است که به این مسایل رسیدگی کنند هنوز نتیجه کار آنها معلوم نیست. نمی دانم که چرا والی قندوز هر روز در رسانه ها ظاهر می شود و سخن می گوید، به جای اینکه به کمیسیون ها برود و پاسخ عملکرد ضعیف خود و یا پاسخ معامله ای که بر سر شهر قندوز کرده است را بدهد.

این روزنامه نگار معتقد است جنگ ها در شمال نوعی بازی از جانب کشورهای بزرگ است است و افزود: تلاش هایی صورت می گیرد تا وضعیت افغانستان به گونه ای نشان داده شود که نیروهای افغانستان قادر به دفاع نیستند و دوباره نیاز به نیروهای خارجی در افغانستان وجود دارد تا آمریکا فرمان دوباره ی فرستادن تعدادی از نیروهای آمریکایی را در افغانستان یا حضور دوام دار ترشان را صادر کند. این می تواند یک نوع بازی باشد اما یک بازی که به قیمت جان مردم تمام می شود. رییس اجرایی دیروز اعلام کرد که ما دوباره به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیاز داریم و انگلیس و آلمان هم اعلام کردند که دوباره نیروهای خود را می فرستیم.

 

وی یکی از عوامل شکست جنگ را خودکامگی رییس جمهور دانسته و گفت: یکی از ضعف های افغانستان این است که وقتی فردی به قدرت می رسد گمان می کند که جامع الکمالات است و همه چیز را می داند و همین هم باعث می شود که وی تبدیل به فردی خودرای و دیکتاتور شود. حالا اشرف غنی هم فکر می کند که هر تصمیمی می گیرد درست است و تمام مردم اشتباه فکر می کنند. طوریکه تا کنون وزارت دفاع وزیر ندارد و رییس جمهور به میل خود آن را با سرپرست نگاه داشته است.

 

دشتی همکاری با طالبان را از سوی حکومت غیر قابل انکار دانسته و ابراز داشت: قبل ها وقتی بر دولتمردان انتقاد می شد که چطور طالبان به هلمند، ننگرهار و یا خوست می آیند و با این گستردگی می جنگند، بهانه دولتمردان این بود که این شهرها در مرز پاکستان قرار دارند و طالبان هرگاه خواستند به پاکستان می روند و وقتی آماده شدند بر می گردند و می جنگند اما حالا این بهانه وجودندارد. قندوز با پاکستان هم مرز نیست. وقتی آنها بخواهند از پاکستان به قندوز برسند، باید کیلومترها راه طی شود. این موضوع به این معنا است ستون پنجم که این روزها همه حرف از آن می زنند وجود دارد و بسیار قوی هم کار می کند. چرا که اگر طالبان بخواهند از خوست به قندوز بیایند، باید خوست، پکتیا، لوگر، کابل، پروان، کاپیسا و بغلان را بگذرانند تا به قندوز برسند. اگر فکر کنیم از طرف شرق آمده اند باید بدخشان و تخار را بگذرانند تا به قندوز برسند. پس این راهی که طالبان می َآیند و تجهیزات خود را از آن انتقال می دهند از مسیری می گذرد که دولت بر آن حاکمیت دارد. وقتی آنها از این راهها می گذرند به این معنا است که با آنها همکاری صورت می گیرد. این همکاری هم از جانب کسانی صورت می گیرد که در دستگاه حکومت کار می کنند.

 

وی در پایان گفت: امروز سوال مردم افغانستان این است که چرا از تمام همکاری ها یا معاملاتی که درون حکومت با دشمنان صورت می گیرد چشم پوشی می شود. رییس جمهور افغانستان مسوول است که کشف کند چه کسی باعث سقوط قندوز و این همکاری ها شده تا مجازات شود و تاوان بدهد.