- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جنرال جوزف وتل خواهان افزایش نیروهای امریکا در افغانستان شد.

جنرال جوزف وتل

جنرال جوزف وتل قومندان ستاد مرکزی اردوی امریکا در کمیته نیروهای مسلح مشرانو جرگه این کشور گفت: برای اطمینان بیشتر در روند آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغان به عساکر بیشتر امریکایی در افغانستان نیاز داریم.

وی ادامه داد: در رابطه با افزایش عساکر امریکایی در افغانستان با جنرال جان نیکلسون قومندان ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان به صورت مشترک برای توسعه پروگرام جدیدی تلاش می‌کنیم.

جوزف یادآور شد: پس از آماده شدن استراتیژی افزایش عساکر امریکایی در افغانستان این پلان به وزیر دفاع امریکا ارایه خواهد شد.

قومندان ستاد مرکزی اردوی امریکا تاکید کرد که برای درهم شکستن بن‌بست موجود در افغانستان ما به نیروهای بیشتری نیاز خواهیم داشت.

نیکلسون قومندان عساکر امریکایی و ناتو در افغانستان ماه گذشته در مشرانو جرگه امریکا گفت جنگ در افغانستان به بن‌بست رسیده است.

با وجود اینکه رییس جمهور امریکا رویکرد خود در قبال افغانستان را هنوز اعلام نکرده جنرال ماتیس وزیر دفاع امریکا ماه گذشته گفت رییس جمهور امریکا منتظر تصمیم وی در رابطه با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان است.

در این اواخر نیکلسون قومندان ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان تلاش دارد تا مشرانو جرگه و پنتاگون را متقاعد بسازد تا عساکر امریکایی در افغانستان را افزایش دهد.

گرچه پیشنهاد افزایش نیروهای خارجی در افغانستان از سوی جنرال نیکلسون با استقبال مقامات افغان مواجه شد اما حنیف‌اتمر مشاور شورای امنیت کشورمان اعلام کرد که افغانستان به عساکر خارجی بیشتر نیاز ندارد بلکه باید نیروهای هوایی اردوی ملی تجهیز و تقویت شود.