- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جنرال جوزف دنفورد با حامدکرزی دیدار کرد!

جنرال جوزف دنفورد، فرمانده عمومی نیروهای ناتو با رئیس جمهور کرزی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف موافقت نمودند تا در مورد نگرانی های موجود در ولایت میدان وردک راه حلی  بیابند.
فرمانده عمومی نیروهای ناتو در این دیدار وعده داد که در رابطه با نگرانی های مردم ولایت میدان وردک با بزرگان این ولایت گفتگو خواهد کرد…

نیروهای ویژه “اسپیشل فورس” امریکایی در این اواخر با استفاده از امکانات و قدرت خویش مردم ولایت میدان وردک مورد آزار و اذیت قرار داده و مردم بی گناه را به قتل رسانده اند که رئیس جمهور کرزی با درخواست “بی سابقه “خروج این نیروها از میدان وردک به آن واکنش نشان داد.

در عین حال مردم ولایت میدان وردک با تجمع در مرکز این ولایت خواهان خروج سریع نیروهای خارجی شدند و هشدار دادند در صورت که به حکم رئیس جمهور رسیدگی نشود آنان دست به قیام سراسری علیه نیروهای خارجی در این ولایت خواهند زد!