- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جنایات جنگی در افغانستان بررسی می شود

ICC [1]

دیوان کیفری بین‌المللی ICC اعلام کرد در مورد جنایات جنگی در افغانستان تحقیق می‌کند.

به نقل از الجزیره، فاتائو بنسودا مدعی العموم دیوان کیفری بین‌المللی گفته به زودی دوسیه تحقیق در مورد جنایات جنگی افغانستان را خواهد گشود. او مشخص نکرده که دقیقاً جنایات جنگی از سوی چه گروه‌هایی مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد، طالبان و گروه‌های همقراردادش، اردوی ملی افغانستان و گروه‌های وابسته به آن‌، اردوی امریکا و سیا هدف این تحقیق باشند.