- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جلوگیری از ۳ رویداد انفجاری در ولایت قندوز

نیروهای پولیس امن و نظم عامه، از ۳ رویداد انفجار ماین در ولسوالی دشت ارچی قندوز جلوگیری نمودند.

 

سه بشکه ماین ۲۰ کیلویی مملو از مواد انفجاری که از سوی تروریستان به تازگی به هدف اعمال تروریستی و تخریبی در بازار ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز جاسازی شده بود که از سوی نیروهای پولیس امن و نظم عامه کشف و از سه رویداد غم انگیز در این ولایت که منجر به شهادت و مجروحیت غیر نظامیان می گردید، جلوگیری شد.

 

تروریستان و دشمنام صلح و ثبات مردم افغانستان می خواستند بار دیگر افراد بیگناه را در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز به خاک و خون بکشانند که قبل از رسیدن به اهداف شوم شان این توطیه شوم آنان از سوی نیروهای پولیس کشف و از بین برده شد.