- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جلوگیری از یک انفجار در شهر کابل

امنیت ملی روز گذشته از یک رویداد انفجاری در کابل جلوگیری کرد.
در اعلامیۀ که در صفحه رسمی فیسبوک این اداره نشر شده، آمده‌است ۱۵۰ کیلوگرام مواد انفجاری که بطور ماهرانه در یک موتر نوع سراچه جاسازی شده بود تا در یکی از نقاط مزدخم شهر کابل انفجار داده شود، توسط منسوبین امنیت ملی افغانستان در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل کشف و خنثی گردید.

در اعلامیه آمده‌است که این حمله از سوی شبکه حقانی طرح ریزی شده بود و در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده‌است.